Karina Furga-Dąbrowska powołana na stanowisko Europe Chief Mindfulness Officer w Dentons

Dentons, największa kancelaria prawna na świecie, powołała Karinę Furgę-Dąbrowską na nowo utworzone stanowisko Europe Chief Mindfulness Officer. Ta promocja jest efektem uznania jej pionierskiej pracy przy zainicjowaniu i wdrożeniu przełomowego programu NextMind oraz rozpoczęcia dialogu na temat emocji i zdrowia psychicznego w środowisku prawniczym.

Autorski program NextMind to specjalistyczny trening uważności (mindfulness), który wspiera prawników i profesjonalistów kancelarii w rozwoju niezbędnych w dzisiejszym świecie prawniczym kompetencji, w tym umiejętności efektywnego zarządzania emocjami i stresem, wpływających bezpośrednio na poprawę ogólnego dobrostanu poprzez wykorzystanie technik mindfulness.

Program NextMind opiera się na najnowszych osiągnięciach neuronauki, nauk poznawczych oraz psychologii i obejmuje m.in. regularne sesje medytacji mindfulness umożliwiające rozwinięcie kluczowych elementów inteligencji emocjonalnej, takich jak samoświadomość, samoregulacja emocjonalna, umiejętności społeczne oraz empatia. W początkowym etapie programu osoby niemające wcześniej styczności z praktyką uważności uczestniczą w warsztatach wprowadzających, w trakcie których osobiście doświadczyć mogą prostych ćwiczeń mindfulness i korzyści z nich płynących. Osoby zainteresowane dalszym treningiem uważności skorzystać mogą następnie z udziału w ośmiotygodniowym kursie, opracowanym przez Karinę Furgę-Dąbrowską we współpracy z Kalapa Leadership Academy, zaznajamiającym uczestników z praktykami mindfulness znajdującymi zastosowanie w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym. Program obejmuje również elementy edukacji i otwartej dyskusji. Osoby uczestniczące w programie mają okazję zapoznać się m.in. z neuronaukowymi aspektami długotrwałego stresu, psychologicznymi pułapkami perfekcjonizmu, skutkami błędów poznawczych (negative bias), czy wreszcie z niebezpieczeństwami wynikającymi z wielozadaniowości.

Uczestnicy pilotażowej edycji programu NextMind zaraportowali spadek poziomu stresu o blisko jedną trzecią, poprawę dobrostanu społecznego o 75% i poprawę dobrostanu emocjonalnego o blisko jedną piątą. Sukces tej edycji stał się podstawą do oficjalnego objęcia go szerszym programem NextTalent, wdrażanym przez Dentons w skali globalnej. Jego celem jest rozwój inteligencji i odporności emocjonalnej (resilience) u osób zatrudnionych we wszystkich biurach kancelarii na świecie.

Zainicjowany i wdrożony przez Karinę Furgę-Dąbrowską projekt NextMind zwyciężył w tegorocznym Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika „Rzeczpospolita” w kategorii „Najlepsze innowacyjne rozwiązania w kancelariach”. Ponadto znalazł się też na ogłoszonej niedawno krótkiej liście do prestiżowej nagrody „Financial Times Europe Innovative Lawyers 2019”.

W swojej nowej roli Karina Furga-Dąbrowska będzie ściśle współpracować z globalnym Zespołem ds. Talentów (Talent Team) oraz grupą profesjonalnie przeszkolonych wewnętrznych ambasadorów uważności (Mindfulness Ambassadors) kancelarii Dentons. Do jej zadań należeć będzie m.in. promocja i wdrażanie programu NextMind na szerszą skalę w biurach kancelarii w Europie i na pozostałych kontynentach, a także inicjowanie i rozwijanie na potrzeby kancelarii innych działań wykorzystujących techniki mindfulness.

„Mindfulness jest niczym innym jak specyficzną formą treningu umysłu, znacznie usprawniającą umiejętności poznawcze i wyostrzającą jasność myślenia", tłumaczy Karina Furga-Dąbrowska. „Wyniki licznych badań neuronaukowych dowodzą, że regularnie praktykowana uważność wzmacnia naszą odporność emocjonalną, poprawia jakość komunikacji, wydajność w pracy i nasz ogólny dobrostan. To z kolei przekłada się bezpośrednio nie tylko na korzyści odczuwane przez poszczególne osoby, ale także na poprawę mierzalnych wyników osiąganych przez kancelarię jako zespół. Moim głównym celem w nowo utworzonej roli Europe Chief Mindfulness Officer będzie uczynienie mindfulness integralną częścią strategii Dentons jako kancelarii przyszłości. Chcę także wspierać i rozwijać nasz globalny program NextTalent, koncentrując się na kształceniu wśród naszych ludzi umiejętności niezbędnych dla prawnika jutra. Chcę współtworzyć kulturę, w której wysoka efektywność zawodowa wypracowywana jest na zasadach przywództwa opartego na empatii, autentyczności, uczciwości i szacunku dla drugiego człowieka. Będę również promować otwartość na ciągły rozwój i wzrost, a także ścisłą współpracę pomiędzy poszczególnymi zespołami, jeszcze bardziej zwiększającą efektywność i innowacyjność naszej kancelarii.”

Karina Furga-Dąbrowska jest prawnikiem, członkiem Zespołu Prawa Podatkowego i Farmaceutycznego od 2006 r., partnerem w kancelarii Dentons od 2008 roku.  Poza edukacją ściśle prawniczą, ukończyła w Stanach Zjednoczonych nauczycielski kurs terapii poznawczej opartej na uważności (MBCT), a obecnie studiuje MBCT na Uniwersytecie w Oksfordzie. Ukończyła też liczne kursy nauczycielskie w Oksfordzkim Centrum Uważności (Oxford Mindfulness Center), m. in. „Mindfulness in the Workplace” oraz „Mindfulness - Finding Peace in a Frantic World”.

„Na korzyści, jakie z treningu mindfulness płyną i dla zdrowia każdego człowieka, i dla wyników osiąganych przez przedsiębiorstwa, zwróciły już uwagę największe globalne firmy technologiczne”, powiedział Richard Singer, Generalny Dyrektor Zarządzający (Chief Operating Officer) Dentons w Europie. „Giganci, tacy jak Google, IBM czy SAP, powołali już swoich dyrektorów ds. uważności, a Dentons jest pierwszą z globalnych kancelarii prawnych, która zdecydowała się pójść ich śladem. To tylko jeden z przykładów udanych zapożyczeń najlepszych praktyk z innych sektorów, dzięki którym Dentons jest w stanie oferować innowacyjne rozwiązania w świecie prawniczym.”

Keywords Dentons