Kancelaria K&L Gates doradcą GetBack S.A.

Kancelaria K&L Gates doradcą GetBack S.A. w restrukturyzacji przy transakcji sprzedaży portfeli kredytów podmiotom z Grupy Hoist Finance AB (publ).

Kancelaria K&L Gates doradcą GetBack S.A. w restrukturyzacji przy transakcji sprzedaży portfeli kredytów podmiotom z Grupy Hoist Finance AB (publ).

Zespół prawników K&L Gates doradzał spółce GetBack, zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami i usługami windykacyjnymi, w transakcji sprzedaży aktywów na rzecz Grupy Hoist Finance AB (publ), szwedzkiej spółki świadczącej usługi finansowe. Zawarta umowa przedwstępna opiewa na kwotę ok. 398 mln PLN.

Prawnicy K&L Gates byli odpowiedzialni za przygotowanie kompleksowej struktury prawnej transakcji, opracowanie kompleksowej dokumentacji oraz negocjacje ze wszystkimi uczestnikami transakcji.

Zespołem prawników K&L Gates zaangażowanych w tę transakcję kierował dr Adam Stopyra (Partner), przy wsparciu dr Lecha Gilicińskiego (Partner) oraz Lecha Najbauera (Counsel).

Keywords k&l gates, GetBack S.A.