Kancelaria Dentons wyróżniona w najnowszej edycji rankingu The Legal 500 EMEA

W tegorocznym rankingu The Legal 500 EMEA kancelaria Dentons otrzymała rekomendacje w 19 dziedzinach prawa, w tym 10 rekomendacji najwyższego szczebla (Tier 1). 11 partnerów Dentons zostało wyróżnionych tytułem lidera rynku (Leading Individual).

„W najnowszej edycji rankingu 7 prawników oraz 3 praktyki Dentons zostały rekomendowane po raz pierwszy, a kolejnych 7 prawników i 14 praktyk podtrzymało bądź umocniło swoje miejsca, co pokazuje, że nasza pozycja na rynku stale rośnie”, komentuje Arkadiusz Krasnodębski, Poland Managing Partner w Dentons.

Ranking The Legal 500 EMEA rekomenduje kancelarię Dentons i jej prawników w następujących dziedzinach prawa:

Tier 1

• Bankowość i Finanse
  Rekomendacje indywidualne: Mateusz Toczyski (Leading Individual), Bartosz Nojek (Next Generation Lawyer)

• Prawo konkurencji i antymonopolowe
  Rekomendacja indywidualna: Agnieszka Stefanowicz-Barańska (Leading Individual)

• Spory i transakcje budowlane

• Rozwiązywanie sporów
  Rekomendacja indywidualna: Stanisław Żemojtel (Next Generation Lawyer)

• Energetyka i zasoby naturalne,
  Rekomendacja indywidualna: Arkadiusz Krasnodębski (Leading Individual)

• Fundusze inwestycyjne

• Prawno publiczne
  Rekomendacja indywidualna: Aldona Kowalczyk (Leading Individual)

• Prawo nieruchomości
  Rekomendacja indywidualna: Paweł Dębowski (Leading Individual)

• Restrukturyzacja i prawo upadłościowe
  Rekomendacja indywidualna: Anna Maria Pukszto (Leading Individual)

• Prawo podatkowe
  Rekomendacja indywidualna: Karina Furga-Dąbrowska (Leading Individual)

Tier 2

• Rynki kapitałowe: papiery dłużne

• Rynki kapitałowe: papiery wartościowe
  Rekomendacja indywidualna: Jakub Celiński (Leading Individual)

• Prawo spółek oraz fuzje i przejęcia

• Prawo pracy
  Rekomendacja indywidualna: Aleksandra Minkowicz-Flanek (Leading Individual)

• Własność intelektualna

• Technologie, media i telekomunikacja
  Rekomendacja indywidualna: Igor Ostrowski (Leading Individual), Karol Laskowski (Next Generation Lawyer)

• Przestępstwa białych kołnierzyków
  Rekomendacja indywidualna: Agnieszka Wardak (Leading Individual)

Pełne wyniki rankingu dostępne są na stronie The Legal 500: http://www.legal500.com/c/poland

O rankingu
The Legal 500 opracowuje rankingi firm prawniczych na całym świecie już od 29 lat. Publikacja ta bada, analizuje i ocenia kompetencje i mocne strony wiodących kancelarii prawniczych i ich prawników w ponad 100 jurysdykcjach. Głównym kryterium determinującym pozycję w rankingu jest innowacyjność w pracy na rzecz klienta. Źródłem informacji są formularze zgłoszeniowe nadsyłane przez kancelarie, wywiady z liderami praktyk prawa, a także opinie pozyskiwane co roku od ponad 300 000 klientów na całym świecie.

Keywords Dentons