Kancelaria CMS rozwija praktykę projektów infrastrukturalnych w Polsce

W dniu 5 marca 2018 r. do grona partnerów kancelarii CMS dołączył adwokat Marcin Bejm, który w warszawskim biurze CMS, będzie kierował praktyką projektów infrastrukturalnych.

Nowy lider zespołu ma siedemnaście lat doświadczenia zawodowego i specjalizuje się w doradztwie prawnym w transakcjach i projektach inwestycyjnych dotyczących aktywów infrastrukturalnych w Polsce oraz w Europie Środkowo – Wschodniej. Do CMS dołączą także prawnicy dotychczas pracujący z Marcinem Bejmem, którzy wzmocnią praktykę projektów infrastrukturalnych w CMS.

Doświadczenie zawodowe Marcina Bejma obejmuje doradztwo prawne przy transakcjach i projektach inwestycyjnych realizowanych we wszystkich głównych sektorach infrastrukturalnych, w tym m.in. w obszarze portów lotniczych, portów morskich, autostrad, kolei, ochrony zdrowia, ropy i gazu, gospodarki odpadami, energetyki odnawialnej, transportu publicznego, IT, inwestycji ciepłowniczych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz rewitalizacji miejskiej. W ramach doradztwa projektowego Marcin Bejm specjalizuje się w szczególności w obsłudze projektów realizowanych w formule project finance oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

W ostatnich latach Marcin Bejm wspierał klientów przy największych inwestycjach w formule ppp prowadzonych w Polsce - w projekcie budowy i utrzymania spalarni odpadów w Gdańsku oraz w Poznaniu (doradztwo na rzecz partnera prywatnego), budowy i utrzymania elektrociepłowni w Olsztynie (doradztwo na rzecz finansujących), budowy i utrzymania dróg publicznych w województwie dolnośląskim (doradztwo na rzecz partnera prywatnego), w projekcie rewitalizacyjnym w Gdańsku (doradztwo na rzecz partnera prywatnego) oraz w projekcie budowy parkingu miejskiego we Wrocławiu w modelu koncesyjnym (doradztwo na rzecz finansującego).  Pracował także przy największych inwestycjach realizowanych w Polsce w formule project finance lub zbliżonej – w projekcie eksploatacji bałtyckiego złoża ropy i gazu B8 (doradztwo na rzecz finansujących), rozbudowy terminala kontenerowego w porcie morskim w Gdańsku (doradztwo na rzecz inwestora), rozbudowy rafinerii w Gdańsku (doradztwo na rzecz finansujących), budowy i wyposażenia szpitali oraz centrów radioterapii, w największych projektach dotyczących finansowania budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, tramwajowej, lotniskowej oraz kolejowej oraz przy prywatyzacji spółek świadczących usługi użyteczności publicznej (doradztwo na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub inwestorów).

W powyższych inwestycjach Marcin Bejm doradzał w zakresie przygotowania lub negocjowania umów projektowych takich jak: umowy o ppp, umowy koncesji, EPC, EPCM, O&M, umowy dostawy, umowy off-take, tollingowe, licencyjne, bezpośrednie, inwestycyjne oraz umowy wsparcia.

Wśród klientów Marcin Bejma znajdują się inwestorzy branżowi, fundusze inwestycyjne, instytucje finansowe, spółki samorządowe, operatorzy infrastruktury publicznej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Dzięki tak różnorodnemu doświadczeniu, Marcin Bejm skutecznie łączy perspektywę wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, co umożliwia efektywne rozwiązywanie problemów prawnych pojawiających się na każdym z etapów realizacji projektów inwestycyjnych. Specjalizacja zawodowa Marcina obejmuje także doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Według Chambers & Partners Marcin Bejm jest liderem polskiego rynku prawniczego w zakresie doradztwa przy projektach infrastrukturalnych (Band 1). Jest on także wymieniany w gronie najlepszych lub rekomendowanych prawników w dziedzinie zamówień publicznych (Band 3, Chambers & Partners), prawa publicznego (Tier 1, Legal500) i funduszy inwestycyjnych (Tier 1, Legal500).

Marcin Bejm od 2007 r. był związany z Clifford Chance, w tym w latach 2012 - 2013 z niemieckim biurem tej kancelarii. Wcześniej współpracował z Norton Rose oraz Baker McKenzie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, posiada także dyplom Uniwersytetu Cambridge w dziedzinie prawa angielskiego i prawa unijnego. Jest współzałożycielem Centrum PPP, członkiem Stowarzyszenia Zamówień Publicznych oraz autorem komentarzy i licznych publikacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego i umów koncesji.

„Rozwijamy naszą praktykę infrastrukturalną, co jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii umacniania pozycji CMS na polskim rynku. Duże oczekiwania związane z Polską i Europą Środkowo-Wschodnią w zakresie projektów drogowych, kolejowych, lotniczych czy energetycznych oraz planowane nakłady finansowe na infrastrukturę w najbliższych latach, dają nadzieję na szereg znaczących inwestycji” – podkreśla Tomasz Minkiewicz, partner kierujący zespołem energetyki i projektów infrastrukturalnych w kancelarii CMS.

Zespół ds. projektów infrastrukturalnych kierowany przez Marcina Bejma wchodzi w skład praktyki energetyki i projektów infrastrukturalnych kancelarii CMS, liczącej łącznie 25 prawników. Praktyka ta od wielu lat wskazywana jest jako wiodącą w Polsce w międzynarodowych rankingach Chambers & Partners oraz Legal 500. Ponadto, w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, CMS uznawana jest przez Chambers & Partners za firmę z pierwszej grupy rekomendowanych doradców (tzw. Band 1) w kategorii Projekty i Energetyka. Zespół CMS świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz takich spółek jak, np., KGHM, PGNiG, PGE, ENEA, PKN Orlen, Lotos, Ciech, spółki Grupy Azoty, Tauron, PSE, OGP Gaz-System, Cemex, Warbud oraz Gdańsk Transport Company.

W ostatnim roku kancelaria CMS znacząco wzmocniła sześć swoich zespołów, pozyskując z rynku cenionych prawników z dużym doświadczeniem doradczym. W lipcu 2017 r. do CMS dołączyła Agnieszka Skorupińska jako counsel i lider praktyki prawa ochrony środowiska oraz Katarzyna Dębińska-Pietrzyk jako counsel w zespole nieruchomościowym, a miesiąc później Ilona Fedurek, jako counsel w zespole bankowości i finansów. Od września 2017 r. partnerem w CMS jest Anna Cudna Wagner specjalizująca się w postępowaniach spornych, a w lutym 2018 r. do grona partnerów dołączył Rafał Zwierz, odpowiedzialny za rozwój praktyki rynków kapitałowych i transakcji M&A.  Ponadto, latem 2017 r. kancelaria CMS prawie dwukrotne zwiększyła liczebność zespołu nowych technologii, w tym praktykę ochrony danych osobowych.