Kancelaria CMS doradzała Warbud S.A. przy projekcie PPP w sektorze oświatowym

Kancelaria CMS doradzała Warbud S.A., jednemu z największych przedsiębiorstw budowlanych, w związku z przedsięwzięciem dotyczącym przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jest to pierwszy tak duży projekt w sektorze oświatowym w Polsce. W ramach przedsięwzięcia Warbud zbuduje nowy gmach dydaktyczny wraz z biblioteką i salą gimnastyczną oraz boisko. Ponadto, wyremontowany zostanie istniejący budynek liceum. Projekt ten jest kluczową inwestycją piastowskiego samorządu z uwagi na fakt, że budynki placówki od 80 lat nie były modernizowane.

Na mocy podpisanej wczoraj umowy kredytowej spółka celowa Warbud ma otrzymać finansowanie ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, którego promesa stanowiła element oferty złożonej gminie Piastów. Projekt ten ma pionierski charakter w sektorze oświatowym i może stanowić zachętę dla kolejnych polskich gmin rozważających przeprowadzenie podobnych projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

„Informacja o zawarciu tej umowy to bardzo pozytywna wiadomość dla rynku PPP.  Cieszy mnie, że mogliśmy wspierać Warbud zarówno w procesie negocjacji umowy kredytowej, jak również na wcześniejszym etapie tj. jeszcze przed zawarciem umowy o PPP.” - mówi lider zespołu infrastruktury i finansowania projektów kancelarii CMS, Marcin Bejm.

Rola CMS, jako doradcy prawnego Warbud S.A. w tym projekcie, obejmowała analizę dokumentacji przetargowej, przygotowanie szeregu projektów umów dotyczących przedsięwzięcia oraz wsparcie w sprawach związanych z zawarciem umowy kredytowej.

Kompleksową obsługę prawną klienta w procesie inwestycyjnym zapewnił zespół pod kierownictwem Marcina Bejma, partnera kierującego zespołem infrastruktury i finansowania projektów, w składzie: Michał Mężykowski, partner kierujący zespołem bankowości i finansów, Marcin Oszczak, counsel, Krzysztof Mrozik, senior associate oraz Piotr Gałązka, prawnik.

Keywords CMS