Jeden standard pomiaru nieruchomości mieszkaniowych – „IPMS: Budynki Mieszkalne”

Nowy międzynarodowy standard pomiaru dla budynków mieszkalnych zapewnia jednolitą metodę określania wymiarów powierzchni mieszkaniowej, która może być stosowana w dowolnym miejscu na świecie. Dla kupujących, sprzedających, wynajmujących czy inwestujących w nieruchomości mieszkaniowe oznacza to większą przejrzystość i trwałość dokonywanych transakcji.

Metody pomiaru powierzchni nieruchomości mieszkaniowych na świecie mogą różnić się znacząco w zależności od rynku a nawet w obrębie tego samego rynku. Według nowego raportu RICS „Praktyka Pomiaru Nieruchomości Mieszkaniowych” różnice w pomiarach mogą dochodzić nawet do 27% w przypadku mieszkań a w przypadku domów aż do 58%.

W konsekwencji właściciele, najemcy oraz inwestujący w nieruchomości dysponują często niejasną lub nieprawdziwą informacją w zakresie udostępnionych do publicznej wiadomości danych dotyczących konkretnej powierzchni. Jest to źródłem znaczących problemów szczególnie przy zakupie lub inwestycji w nieruchomości będące w trakcie budowy i może prowadzić do sporów w sytuacji gdy kalkulacje odnoszące się do czynszu lub opłat eksploatacyjnych opierają się na błędnych wynikach pomiaru.

Opublikowany przez koalicję ponad 80 organizacji związanych z rynkiem nieruchomości, w tym RICS, i opracowany przez niezależną grupę 18 ekspertów z 11 krajów IPMS: Budynki Mieszkalne jest drugim z serii globalnych standardów typu „open-source” służących wypracowaniu spójnego podejścia do pomiaru budynków na świecie. Reprezentując setki tysięcy profesjonalistów Koalicja IPMS przeprowadziła publiczne konsultacje dając możliwość wypowiedzenia się na temat standardu, o ogromnym znaczeniu dla rynku, wszystkim jego uczestnikom.

“IPMS: Budynki Mieszkalne odpowiada na prostą choć pełną wyzwań rzeczywistość: jak dostarczyć przejrzyste i jednolite pomiary budynków mieszkalnych w sytuacji gdy metody wykorzystywane celem ich wykonania różnią się w zależności od rynku? Dla wielu posiadanie domu jest najważniejszą inwestycją w życiu. Nowy standard pomoże inwestorom, agentom nieruchomościowym, deweloperom, konsumentom i innym adresatom profesjonalnych usług w podjęciu pewniejszych decyzji. IPMS: Budynki Mieszkalne odnosi się ostatecznie do ochrony inwestycji, które podejmujemy jako osoby prywatne, inwestorzy albo liderzy rynku”, Alexander Aronsohn, Dyrektor RICS ds. Międzynarodowych Standardów Technicznych.

“Przez ostatnie dwadzieścia lat polski sektor mieszkaniowy skoncentrowany był na budownictwie lokali mieszkalnych na sprzedaż. Dziś jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania inwestorów instytucjonalnych aktywami inwestycyjnymi w sektorze. Jednym z kluczowych czynników mających wpływ na strategiczną decyzję o wejściu na nowy rynek jest właściwe zrozumienie produktów. IPMS: Budynki Mieszkalne przełoży się na wzrost transparentności dokonywanych transakcji i umożliwi inwestorom porównywanie aktywów mierzonych w jednolity sposób na różnych rynkach”, Paweł Sztejter MRICS, Partner Zarządzający, REAS.

Keywords RICS, IPMS