Grayling połączył pod nowym kierownictwem swoją działalność w Wielkiej Brytanii i Europie

Grayling ogłosił, że Sarah Scholefield objęła stanowisko Chief Executive Officer, a Richard Jukes pełni funkcję Chairman agencji Grayling na obszar Wielkiej Brytanii i Europy.

Wprowadzone zmiany przyniosą większą integrację działań Grayling na 17 rynkach – od Wielkiej Brytanii aż po Rosję. Pomoże to zacieśnić współpracę między biurami agencji, wzmocnić współdziałanie poszczególnych działów oraz zapewni synergię między dostarczanymi usługami. Dzięki temu Grayling w jeszcze większym stopniu będzie mógł odpowiadać na potrzeby i oczekiwania klientów.  

„Sarah i Richard odnieśli znaczne sukcesy w Wielkiej Brytanii w rozwoju działalności agencji oraz we wprowadzaniu zmian, dzięki którym możemy odpowiadać na pojawiające się potrzeby klientów. Dlatego ogromnie cieszę się, że od teraz będą wspierać swoim doświadczeniem wszystkie biura Grayling w Europie” – powiedział Paul Taaffe, Dyrektor Wykonawczy w grupie Huntsworth PLC.

„Stworzenie dla Wielkiej Brytanii i Europy kontynentalnej połączonej struktury pod jednym kierownictwem pozwoli nam w jeszcze większym stopniu dzielić się najlepszymi praktykami i wiedzą, jakie wypracowujemy w całym regionie – odbędzie się to z korzyścią zarówno dla naszych klientów, jak i naszych pracowników. Już dzisiaj na wielu rynkach ściśle współpracujemy z naszymi kolegami w biurach Grayling w Europie przy obsłudze różnych klientów. W nadchodzącym czasie będziemy tą ścisłą współpracę kontynuować i dalej rozwijać w oparciu o naszą wspólną kulturę i aspiracje” – powiedziała Sarah Scholefield.

„Obecnie świadczymy szeroki zakres usług w Wielkiej Brytanii oraz w Europie. Jednak w czasach doniosłych politycznych zmian i przetasowań, klienci w coraz większym stopniu potrzebują wsparcia sieciowej agencji zapewniającej kompleksowe usługi z zakresu public affairs i corporate affairs, dostarczane przez zespoły pracujące na tych rynkach, gdzie działają nasi klienci. Poprzez dalsze wzmacnianie najlepszej sieci public affairs w Europie, zyskujemy szansę poszerzenia zakresu naszych usług, stając się dla naszych klientów partnerem, który będzie ich kompleksowo wspierał w zakresie doradztwa korporacyjnego i zarządzanie reputacją marki czy w radzeniu sobie z pojawiającymi się wyzwaniami” – powiedział Richard Jukes.

Keywords Grayling