Funt słabnie w obliczu powracającej niepewności

W minionym tygodniu brytyjski parlament nie był w stanie dojść do porozumienia co do jakiegokolwiek alternatywnego scenariusza dotyczącego Brexitu.

Co do jednej rzeczy Izba Gmin jest jednak zgodna – sprzeciwia się porozumieniu Theresy May, które w minionym tygodniu zostało po raz trzeci odrzucone w głosowaniu. Jeśli nic się nie zmieni, 12 kwietnia dojdzie do Brexitu bez umowy, naszym zdaniem jest to jednak mało prawdopodobny obrót zdarzeń. Podtrzymujemy stanowisko, że najpewniej dojdzie do zdecydowanego wydłużenia okresu poprzedzającego Brexit. Długie wydłużenie powinno pozwolić na przygotowanie rozwiązania, które będzie w stanie otrzymać zdecydowane poparcie polityczne w Wielkiej Brytanii – być może będzie to wymagało przeprowadzenia kolejnych wyborów parlamentarnych.

Jednym z kluczowych wydarzeń tego tygodnia jest dzisiejsze głosowanie orientacyjne w Izbie Gmin, podczas którego po raz kolejny posłowie rozważą alternatywne scenariusze Brexitu. Celem procedury jest znalezienie choćby jednego scenariusza, który nie zostanie odrzucony znaczną większością głosów niższej izby parlamentu. Należy spodziewać się zwiększonej zmienności funta do momentu kiedy wniosek o kolejne wydłużenie wejścia w życie artykułu 50 nie zostanie wystosowany przez Wielką Brytanię i zaakceptowany przez pozostałe kraje UE.

Kurs GBP/PLN (grudzień ‘18 - marzec ‘19)

Źródło: Thomson Reuters Datastream Data: 01/04/19

Autor: Enrique Diaz-Alvarez, Dyrektor ds. Ryzyka w Ebury

Keywords Ebury, GBP