Eversheds autorem przewodnika na temat implementacji dyrektyw zamówieniowych w UE

Sieć Eversheds opublikowała przewodnik opisujący status implementacji dyrektyw zamówieniowych w Unii Europejskiej.

Inicjatorem przedsięwzięcia i koordynatorem pracy międzynarodowego zespołu ekspertów był Tomasz Zalewski, partner kierujący praktyką prawa zamówień publicznych w kancelarii Wierzbowski Eversheds.

Przewodnik (ang. EU Procurement Reform Guide 2016) obejmuje 19 krajów Unii Europejskiej, w których Eversheds posiada praktyki prawa zamówień publicznych. Materiał uzupełniony został również o informacje dotyczące Szwajcarii. Wiedza zawarta w przewodniku pozwoli wykonawcom, którzy myślą o udziale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poza granicami swoich krajów, na szybkie zorientowanie się w zakresie specyfiki prawa zamówień publicznych w poszczególnych państwach unijnych.

Chociaż prawo zamówień publicznych w Unii Europejskiej jest zharmonizowane, to jednak zarówno sposób faktycznej transpozycji dyrektyw, jak i praktyka stosowania przepisów często różnią się  w poszczególnych krajach. Opublikowany przez Eversheds przewodnik  z jednej strony opisuje aktualny status implementacji dyrektyw zamówieniowych w państwach członkowskich, z drugiej zaś prezentuje  specyfikę implementacji w każdym z omawianych krajów. Do przewodnika dodane zostały także informacje na temat środków odwoławczych  w poszczególnych państwach, gdyż skuteczne ubieganie się o kontrakty publiczne wymaga również wiedzy na temat możliwości odwoływania się od decyzji zamawiających. 

–    Mimo że 18 kwietnia 2016 r. upłynął oficjalny termin na transpozycję europejskich dyrektyw zamówieniowych, to faktyczny proces ich implementacji w krajach Unii Europejskiej nadal trwa. Reforma europejskiego prawa zamówień publicznych została rozpoczęta uchwaleniem w roku 2014 pakietu nowych dyrektyw o zamówieniach publicznych i koncesjach. Zakres tej reformy objął wiele istotnych aspektów zamówień publicznych, takich jak w szczególności wprowadzenie obowiązkowej komunikacji elektronicznej, jednolitego europejskiego dokumentu zamówieniowego oraz nowego systemu podstaw wykluczania wykonawców. Okazało się jednak, że w wielu krajach prawidłowa implementacja nowych dyrektyw sprawia kłopoty – wyjaśnia Tomasz Zalewski. 

–    Implementacja dyrektyw oznaczała w większości przypadków konieczność gruntownego przebudowania krajowych przepisów dotyczących zamówień publicznych. Między innymi z tego powodu proces ten w wielu krajach się nie zakończył, a w innych – mimo wprowadzenia nowych przepisów – trwa dyskusja nad praktycznym funkcjonowaniem nowych rozwiązań prawnych – dodaje Tomasz Zalewski.

Z przewodnika można dowiedzieć się między innymi, że w wielu państwach  zdecydowano się na uchwalenie całkowicie nowego prawa zamówień publicznych, zaś w tych, w których jedynie zmieniono dotychczasowe przepisy, występują problemy z pełną implementacją dyrektyw. Publikacja zawiera także dane o liczbie wnoszonych odwołań w poszczególnych krajach.    

Z zebranych danych wynika jasno, że w 2016 roku w efekcie wprowadzenia pakietu nowych dyrektyw rynek zamówień publicznych w UE został poddany gruntownym zmianom. Oznacza to m.in., że know-how i doświadczenie dotychczasowych uczestników tych rynków nie stanowi już tak istotnej przewagi konkurencyjnej jak dotychczas, i że każdy wykonawca, który chce wygrywać publiczne przetargi, powinien na nowo nauczyć się poruszać  w zawiłościach nowych procedur.

Keywords Wierzbowski Eversheds