Doskonalimy warunki do nauki na Uniwersytecie Warszawskim

Zostaliśmy Inwestorem Zastępczym drugiego etapu budowy wydziału Neofilologii i Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

W nowym gmachu znajdziecie m.in. innowacyjne laboratoria do analizy Big Data, nowoczesną bibliotekę i wielofunkcyjną salę multimedialną. Budynek zaprojektowany przez Kuryłowicz & Associates będzie przyciągał studentów także tarasem na dachu oraz dziedzińcami-ogrodami i zostanie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Otwarcie w 2022 roku.

Keywords ARUP