Do końca roku firmy działające w Polsce mogą uruchomić i prowadzić swój zagraniczny oddział przez rok za miesięczną równowartość składki ZUS

Właściciele firm działających w Polsce mogą skorzystać z szansy uruchomienia swojej spółki lub oddziału oraz jej prowadzenia przez rok za równowartość w skali miesiąca jednej składki ZUS.

Program wsparcia ekspansji międzynarodowej pod nazwą QuickStart CEE uruchomili specjaliści TMF Group, wiodącej firmy świadczącej międzynarodowe usługi administracyjne dla firm. Dotyczy dziewięciu wybranych krajów Europy Środkowej i Wschodniej i można do niego przystąpić do końca roku.

Firmy i przedsiębiorcy w ramach inicjatywy TMF Group mogą uruchomić działalność w stolicach dziewięciu państw Europy Środkowej i Wschodniej; Sofii (Bułgaria), Kijowie (Ukraina), Pradze (Czechy), Belgradzie (Serbia), Ljubljanie (Słowenia), Bukareszcie (Rumunia), Bratysławie (Słowacja), Zagrzebiu (Chorwacja) i w Budapeszcie (Węgry). Dla przykładu na Słowacji, założenie i uruchomienie firmy wraz z założeniem rachunku bankowego zajmuje około czterech tygodni.  

Programem, w odniesieniu do każdego z dziewięciu krajów, objęte jest wsparcie w zakresie utworzenia lokalnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub oddziału firmy działającej w Polsce, otwarcie konta bankowego i udostępnienie adresu siedziby firmy w stolicy wybranego kraju objętego programem na 12 miesięcy. Specjaliści TMF Group przez rok będą również świadczyli usługi sekretariatu korporacyjnego, do którego należą m.in. zarządzanie bieżącą korespondencją, przygotowywanie wymaganej dokumentacji firmy, a nawet przygotowanie dokumentacji związanej z rocznym sprawozdaniem spółki i walnym zgromadzeniem wspólników oraz przedłożenie tych dokumentów do właściwych instytucji.

Dagmara Witt-Kuczyńska, Dyrektor Operacyjna TMF Group w Polsce mówi: “Mocno wierzymy, że ta inicjatywa pomoże wielu firmom i przedsiębiorcom działającym w Polsce poszerzyć ich działalność  o rynki zagraniczne. To duża szansa i jednoczesne zminimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem międzynarodowym zarówno dla małych firm i start-upów, których zarządzający marzą o dynamicznym, międzynarodowym rozwoju, jak również dla firm o ugruntowanej już pozycji na rynku”.

Perspektywa dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej jest optymistyczna. Dodatnie wskaźniki wzrostu we wszystkich krajach i regionie są wyższe niż dla Europy Zachodniej.

Dagmara Witt-Kuczynska, Dyrektor Operacyjna TMF Group w Polsce dodaje: “Kraje Europy Środkowej i Wschodniej mają niższe od średniej europejskiej obciążenie podatkowe. Ten fakt w zestawieniu z niskimi, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, cenami towarów, dobrze wykształconymi potencjalnymi pracownikami i geograficzną bliskością do dużych i rozwiniętych gospodarek sprawia, że kraje regionu oferują duże możliwości dla międzynarodowej działalności”. – „Jednocześnie rozpoczęcie działalności na tych rynkach wiąże się często ze złożonymi procedurami i bywa czasochłonnym, operacyjnym wyzwaniem dla przedsiębiorców” – dodaje Dagmara Witt-Kuczyńska. 

Cały region Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) na przestrzeni ostatnich trzech lat zanotował trzyprocentowy wzrost i szacuje się, że w przyszłości będzie rósł szybciej niż kraje Unii Europejskiej. Głównymi przyczynami bardziej dynamicznego wzrostu regionu CEE są większy popyt krajowy, poprawa wskaźników dotyczących wzrostu w strefie euro oraz duża skala pozyskiwania unijnych funduszy strukturalnych i spójności. Wiele krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej okazuje się też bardziej konkurencyjna ze względu na korzystne kursy lokalnej waluty. 

Inicjatywa QuickStart CEE będzie dostępna dla firm i przedsiębiorców działających w Polsce, do końca 2019 roku.  

*Obliczenie odnosi się do wysokości składki ZUS w kwocie 1316,97 zł obowiązujących dla osób prowadzących działalność gospodarczą opłacających składki na ubezpieczenie społeczne od podstawy nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego

Keywords TMF Group