Dentons publikuje globalny przewodnik na temat rozwiązywania sporów

Kancelaria Dentons opublikowała swój pierwszy przewodnik Global Litigation and Dispute Resolution Q&A Guide, który zawiera komentarz na temat procedur rozwiązywania sporów obowiązujących w 27 krajach świata.

Publikacja z założenia nie stanowi wyczerpującej porady na temat rozwiązywania sporów w wymienionych krajach. Została przygotowana w formie pytań i odpowiedzi na kluczowe zagadnienia w takich tematach jak główne metody rozwiązywania sporów, postępowania sądowe i sporne, koszty procesów i ich finansowanie, środki zabezpieczenia roszczeń, rodzaje ochrony prawnej udzielanej przez sądy, postępowania dowodowe, transgraniczne postępowania sporne, oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów w państwach Azji, Europy i obu Ameryk oraz w Australii.

„Jestem przekonany, że ta publikacja ułatwi planowanie strategii sporów i wybór najbardziej efektywnej drogi procesowej naszym klientom. Dzięki zasięgowi Dentons było możliwe przygotowanie szerokiego i cennego materiału, który pokazuje jak bardzo różnią się od siebie mechanizmy rozstrzygania sporów na całym świecie oraz pomaga je zrozumieć bazując na autentycznych doświadczeniach naszych ekspertów.” Powiedział Wojciech Kozłowski, partner, współkierujący praktyką rozwiązywania sporów Dentons w Europie.

Eksperci z praktyki Postępowań Sądowych i Rozwiązywania Sporów Dentons mają doświadczenie w prowadzeniu wielorakich postępowań i sporów, w tym sporów z zakresu bankowości, sporów związanych ze stosunkiem spółki, arbitrażu międzynarodowego, pozwów grupowych, sporów z zakresu własności intelektualnej, postępowań sądowo-administracyjnych, postępowań antymonopolowych, postępowań z zakresu unijnego prawa konkurencji, a także postępowań dotyczących kontroli wewnętrznej i przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.

W oparciu o duże doświadczenie, wiedzę oraz szczegółową ocenę sprawy, prawnicy z praktyki Postępowań Sądowych i Rozwiązywania Sporów Dentons tworzą indywidualne strategie procesowe uwzględniające cele biznesowe klientów. Zespół Dentons stosuje odpowiednie narzędzia i sposoby działania na każdym etapie sprawy, określając i kontrolując wspólnie z klientem ryzyka dotyczące kosztów prowadzenia sporu oraz minimalizując prawdopodobieństwo powstania kolejnego sporu sądowego w przyszłości.

Przewodnik Global Litigation and Dispute Resolution Q&A Guide jest dostępny do pobrania w wersji angielskiej ze strony Dentons.

Keywords Dentons