Dentons doradzał Polimex-Mostostal

Dentons doradzał Polimex-Mostostal w negocjacjach z ENEA Wytwarzanie dotyczących budowy nowego bloku w Kozienicach.

Prawnicy z warszawskiego biura Dentons doradzali Polimex-Mostostal, występującemu w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe, w toku negocjacji dotyczących aneksu do umowy na budowę nowoczesnego bloku na parametry nadkrytyczne o mocy 1075 MW w Enea Wytwarzanie-Elektrowni Kozienice.

Prace na rzecz klienta koordynował Tomasz Janas, partner w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych, wspierany przez Michała Drozdowicza, counsela w zespole Prawa Zamówień Publicznych oraz Małgorzatę Bluszcz-Riccardi, senior associate w zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Zawarte 23 grudnia 2016 r. porozumienie przedłuża czas realizacji inwestycji do 19 grudnia 2017 r. (o 5 miesięcy w stosunku do pierwotnie zakładanego) z przyczyn niezależnych od stron umowy. Wartość projektu to ponad 5,1 miliarda złotych. Enea Wytwarzanie-Elektrownia Kozienice to jedna z największych elektrowni węglowych w Polsce.

Keywords Dentons, Polimex-Mostostal