Dentons doradzał Grupie Energetyki Odnawialnej Renewables w dwóch projektach wiatrowych

Warszawski Zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych doradzał Grupie Energetyki Odnawialnej Renewables (GEO Renewables) w dwóch projektach wiatrowych – sprzedaży udziałów w spółce SPV, operującej farmą wiatrową w Lubartowie na rzecz spółki IKEA oraz w transakcji wymiany udziałów w elektrowniach wiatrowych w Iłży, Jędrzychowicach i Zgorzelcu, między GEO Renewables a EDP Renewables. Obydwa projekty zostały zakończone w marcu bieżącego roku.

W ramach sprzedaży udziałów w spółce SPV, operującej farmą wiatrową w Lubartowie na rzecz spółki IKEA, prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych brali udział w negocjacjach dotyczących modyfikacji warunkowej umowy sprzedaży, byli także odpowiedzialni za przygotowanie i negocjacje dokumentacji przenoszącej własność udziałów oraz zamknięcie finansowania transakcji (w tym spłatę udzielonego spółce przez instytucję finansową kredytu oraz pożyczek udzielonych przez wspólników). Zespół doradzał również GEO Renewables podczas negocjacji warunkowej umowy sprzedaży udziałów w grudniu 2014 r.

W transakcji wymiany udziałów w elektrowniach wiatrowych w Iłży, Jędrzychowicach i Zgorzelcu, między GEO Renewables a EDP Renewables, prawnicy z Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych brali udział w negocjacjach warunków umowy wymiany udziałów, przygotowywaniu kolejnych aneksów do zawartego porozumienia, a także negocjacjach dotyczących przygotowania dokumentacji transakcyjnej, uwzględniającej sprzedaż udziałów w spółkach polskich i cypryjskich.

W obydwu projektach GEO Renewables klientowi doradzała Agnieszka Kulińska, counsel, wspierana przez Jana Dubińskiego, associate w warszawskim Zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych. Ich prace koordynował Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający Dentons w Polsce, kierujący warszawskim i europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.

„Nasz Zespół łączy wieloletnie doświadczenie z gruntowną znajomością sektora energetycznego. Cieszymy się, że GEO Renewables po raz kolejny powierzył nam doradztwo prawne przy realizacji istotnych projektów w sektorze wiatrowym” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający Dentons w Polsce, kierujący warszawskim i europejskim Zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych.

Keywords Dentons, Grupa Energetyki Odnawialnej Renewables