Brexit: przydatne informacje z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

Po zaakceptowaniu projektu umowy wyjścia przez rząd brytyjski i Radę Europejską premier Theresa May staje przed wyzwaniem przeprowadzenia umowy przez głosowanie w parlamencie brytyjskim.

Głosowanie odbędzie się w połowie grudnia – jeśli wynik będzie pomyślny, umowę wyjścia czeka jeszcze głosowanie w Parlamencie Europejskim. Dwa scenariusze, jakie teraz są najbardziej realne, to uporządkowany Brexit, zakładający proces przejściowy do końca 2020 i przynajmniej do tego czasu zachowujący wolny handel, oraz hard Brexit, w którym 30 marca 2019 r. Wielka Brytania staje się krajem trzecim wobec Unii Europejskiej, a relacje handlowe zaczynają odbywać się według najbardziej podstawowych zasad WTO.

Polityczna niepewność potrwa przynajmniej do momentu głosowania w brytyjskim parlamencie, a nawet w przypadku obustronnej ratyfikacji obecne zasady wymiany handlowej zachowane będą tylko do końca 2020 (po wyjściu UK z UE odbędą się kolejne negocjacje, aby uregulować stosunki  na nowo). Zarówno administracja Wielkiej Brytanii, jak i Unia Europejska i kraje członkowskie przygotowują się na oba scenariusze. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii również stara się przygotować na nie polskich przedsiębiorców.
22 listopada 2018 roku MPiT przeprowadziło kolejne spotkanie dla polskich przedsiębiorców. Małgorzata Kałużyńska z działu ekonomicznego MSZ podkreśliła, że scenariuszem bazowym jest brexit uporządkowany – wtedy realne zmiany w wymianie handlowej wystąpią dopiero po 31 grudnia 2020, jednak jak mówił Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa, gospodarz spotkania, przedsiębiorcy powinni być przygotowani na scenariusz no deal, z natychmiastowym wprowadzeniem ceł i obowiązków celnych, kontroli i utrudnień w dostawach.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Finansów. Porusza ona następujące aspekty:

  • Ramowe zasady scenariuszy deal i no deal – strony 11-12

  • Obowiązki celne w scenariuszu no deal – strony 28-40

  • Podatek VAT – strony 46-47

  • Akcyza – strony 47-52

Komisja Europejska wydaje noty branżowe, w których opisuje główne konsekwencje Brexitu dla konkretnych sektorów gospodarczych. Zapraszamy do zapoznania się z nimi na stronie Komisji Europejskiej oraz w wersjach polskich na stronie MPiT.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło specjalną skrzynkę kontaktową, na którą można kierować pytania: brexit@mpit.gov.pl

Naszych członków zapraszamy do dzielenia się wątpliwościami w sprawie ustaleń brexitowych pod adresem hanna.pienczykowska@bpcc.org.pl. Zostaną one przekazane do MPiT.

Hanna Pieńczykowska, BPCC

Keywords brexit