Beckers rozwija się w Tarnowie

Działająca od 10 lat w krakowskiej specjalnej strefie ekonomicznej spółka Becker Farby Przemysłowe, zakończyła w Tarnowie drugi etap inwestycji.

Ten doceniany na świecie producent farb dla przemysłu, zaopatrujący w ten produkt m.in. Arcelor Mittal, znacząco rozszerzył swoją działalność w Polsce. W ramach dwóch zezwoleń na działalność w strefie, zainwestował ponad 45 mln zł oraz zatrudnił 45 osób. Polska spółka jest częścią działającej w 17 krajach Grupy Becker, która wybudowała 21 zakładów produkcyjnych. W uroczystym otwarciu zakładu (26 października br.), obok Prezydenta Miasta, Romana Ciepieli, wzięła udział właścicielka, Jenny Linden Urnes oraz managerowie zakładów Beckersa rozsianych po całym świecie. Pani Linden zapowiedziała, że jest bardzo zadowolona z warunków inwestycji w Polsce i stwierdziła, że Grupa Becker nie powiedziała tutaj ostatniego słowa. Zatem można spodziewać się kolejnych decyzji w sprawie inwestycji w Tarnowie.

Specjalna strefa ekonomiczna w Tarnowie została utworzona w 2001 r. Grunty należące do Tarnowskiego Klastra Przemysłowego były pierwszą podstrefą Krakowskiego Parku Technologicznego utworzoną poza Krakowem. Dotychczas przedsiębiorcy otrzymali 24 zezwolenia na działalność w sse, w ramach których ponieśli 185 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzyli ponad 350 nowych miejsc pracy.

Keywords KPT, Beckers