Bartosz Sroka odpowiedzialny za kompetencje kryzysowe Grayling Poland

Do nowych obowiązków Bartosza Sroki, który dotychczas wspierał dział korporacyjny Grayling Poland, będzie należał nadzór nad projektami z zakresu komunikacji kryzysowej oraz rozwój dotychczasowej oferty agencji w tym obszarze.

– Polski rynek z roku na rok dojrzewa, a działające na nim firmy coraz częściej zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest nie tylko umiejętne i sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, ale przede wszystkim odpowiednie przygotowanie się do ich wystąpienia. W rezultacie już od dłuższego czasu obserwujemy wzmożoną liczbę zapytań dotyczących różnego rodzaju szkoleń z zarządzania komunikacją w kryzysie czy opracowania skrojonych na miarę procedur kryzysowych. Każda firma i każda sytuacja kryzysowa jest inna i jako taka wymaga indywidualnego podejścia. W przypadku kryzysów szablonowe rozwiązania nie działają – mówi Bartosz Sroka.

Frank Schönrock, szef europejskiej kompetencji kryzysowej Grayling, dodaje: – Usługi z zakresu zarządzania sytuacjami kryzysowymi zawsze stanowiły ważną część naszej oferty. Nowa rola Bartosza to naturalny krok w kierunku budowania silnego europejskiego zespołu ekspertów z jednej strony posiadających szeroką wiedzę z zakresu komunikacji kryzysowej, a z drugiej – doskonale znających poszczególne rynki i ich uwarunkowania. Dzięki połączeniu międzynarodowego doświadczenia i lokalnego know-how oferujemy naszym klientom kompleksowe i unikalne rozwiązania dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań.

Oferta agencji Grayling w zakresie zarządzania kryzysowego obejmuje trzy obszary: szkolenia i warsztaty, opracowanie księgi komunikacji kryzysowej oraz bieżące doradztwo i wsparcie w kryzysie. Pierwsze dwa moduły mają charakter prewencyjny, a ich zadaniem jest przygotowanie firm do sprawnego zarządzania trudnymi sytuacjami, z którymi mogą się spotkać. W ich ramach znajdują się m.in. analiza wewnętrznej sytuacji firmy i jej otoczenia, identyfikacja ewentualnych obszarów kryzysowych, opracowanie szczegółowych procedur postępowania, a także organizacja skrojonych na miarę szkoleń, warsztatów i symulacji sytuacji kryzysowych. Z kolei w module trzecim agencja oferuje szereg działań i narzędzi mających zastosowanie w momencie rzeczywistego zaistnienia kryzysu, w tym m.in. przygotowanie strategii wychodzenia z sytuacji kryzysowych wraz z planem działań naprawczych, komunikację z mediami oraz otoczeniem zewnętrznym i bieżący monitoring kryzysowy.

Bartosz Sroka posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii komunikacji korporacyjnej i kryzysowej w różnych obszarach biznesowych. Pracował dla firm z takich sektorów jak nieruchomości, finanse, energetyka, TMT, przemysł, logistyka, handel czy branża spożywcza. Ma także doświadczenie w działaniach z zakresu relacji inwestorskich i ofert publicznych akcji (IPO). Do Grayling Poland dołączył w 2016 r.

Keywords Grayling