Badanie What Workers Want 2016

Możliwość wyboru, atrakcyjna aranżacja biura, komfort cieplny i oświetlenie – to priorytety pracowników biurowych w Wielkiej Brytanii.

W czasach szybko postępujących innowacji technologicznych, ludzie są coraz lepiej wyposażeni do pracy w każdych warunkach, z każdego miejsca. Podczas gdy takie podejście może mieć negatywny wpływ na równowagę pomiędzy życiem osobistym a zawodowym,  najnowsze badanie brytyjskiej organizacji zrzeszającej najemców i deweloperów British Council for Offices (BCO) oraz Savills dowodzi, że pracownicy coraz częściej preferują pracę w warunkach biurowych.

Na potrzeby trzeciej edycji badania What Workers Want (tłum. Czego pragną pracownicy) przeprowadzono ankietę wśród 1100 pracowników biurowych, aby określić ich indywidualne potrzeby oraz zidentyfikować trendy, które mogą wpłynąć na przyszłość projektowania powierzchni biurowych w Wielkiej Brytanii.

Pomimo że wielu pracowników oczekuje od swojego pracodawcy elastyczności w zakresie wyboru miejsca i sposobu pracy, wyniki badania wskazują na spadek atrakcyjności pracy zdalnej. Mniej niż jedna trzecia (28 procent) przebadanych pracowników twierdzi, że chciałaby pracować z domu, co oznacza spadek z 45 procent w 2013 roku, kiedy badanie przeprowadzono po raz ostatni.

Ponad trzy czwarte respondentów (77 procent) wskazało, że aktualnie pracuje w tradycyjnym biurze; 60 procent z tej grupy preferuje posiadanie dedykowanego biurka, a zaledwie 4 procent wybiera pracę w systemie hot deskingu. Co ciekawe, przypisane biurka stają się coraz bardziej pożądane. Ich atrakcyjność wzrosła o 19 procent w porównaniu z rokiem 2013.

Choć pracownicy oczekują dedykowanych biurek, badanie pokazało, że w większości (70 procent) biur znajdują się również współdzielone miejsca pracy, które maja pozytywny wpływ na dynamikę pracy. Niemal jedna trzecia ankietowanych pracowników (29 procent) wskazała możliwość pracy w różnych częściach biura jako ważny aspekt, a prawie połowa (48 procent) uznała dostępność stref wspierających współpracę za podstawowy wymóg. Pracownicy nie tylko chcą sami decydować o miejscu i sposobie pracy, ale i chcą mieć dedykowane biurko, tak więc możliwość wyboru i zarządzania własnym miejscem pracy są dla nich kluczowe. Dla jednej trzeciej respondentów (33 procent) to mogłoby oznaczać pracę przy biurku o regulowanej wysokości, o ile takie udogodnienia byłyby dostępne.

Choć niewątpliwie pracownicy chcieliby sami zarządzać własnym miejscem pracy, to 42 procent ankietowanych zauważa, że kultura ich organizacji zniechęca do elastyczności. Rezultaty badania wskazują na obszary,  które warto poddać rozwadze przy tworzeniu optymalnego miejsca pracy, dostosowanego do różnych preferencji.

Niezależnie od tego, czy pracujemy przy dedykowanym biurku czy mamy większą elastyczność, środowisko pracy nadal oferuje duży potencjał dla wzrostu produktywności. 45 procent respondentów uważa, że miejsce pracy nie ma wpływu na ich efektywność, a tylko jedna czwarta ankietowanych była przekonana o negatywnym oddziaływaniu biura na ich produktywność. Połowa badanych wyraziła przekonanie, że atrakcyjna aranżacja biura zbliżona do ich ideału, na pewno wpłynęłaby na wzrost efektywności pracy.

W badaniu zidentyfikowano najważniejsze czynniki, które wpływają na satysfakcję i samopoczucie pracowników w biurze:

  • Zaspokojenie podstawowych potrzeb - komfort (87 procent), oświetlenie (86 procent) i temperatura (85 procent) to trzy najważniejsze czynniki wpływające na samopoczucie pracowników w miejscu pracy,

  • Czas dojazdu - choć 86 procent respondentów twierdzi, że to najważniejszy czynnik, 2 osoby na 5 (40 procent) są niezadowolone z dojazdów do pracy,

  • Poziom hałasu znajduje się na wysokim miejscu w rankingu czynników i jest jedną z przyczyn niezadowolenia pracowników; 71 procent wskazuje możliwość pracy w cichym pomieszczeniu jako najważniejszy aspekt, jednak tylko 30 procentom respondentów aktualny poziom hałasu nie przeszkadza.

Richard Kauntze, dyrektor generalny British Council for Offices, mówi: “ What Workers Want to bardzo ważne badanie. Dokładne zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników w ich miejscu pracy to narzędzie pomocne w osiągnięciu sukcesu branży i utrzymaniu dobrego samopoczucia pracowników w Wielkiej Brytanii.”

„Warto pamiętać, że przy tworzeniu optymalnego środowiska pracy należy wdrażać indywidualne rozwiązania, oparte o dogłębną analizę ludzi korzystających z powierzchni biurowej i rodzaju pracy, jaką wykonują. To bardzo kompleksowy proces, ale potencjalnie może mieć niebagatelny wpływ na produktywność, przez co powinien być jednym z kluczowych elementów strategii biznesowej.”

Steve Lang, dyrektor w Dziale Badań Savills i autor raportu, dodaje: „Dla pracodawcy, zapewnienie komfortowego środowiska pracy to także strategiczna decyzja biznesowa, która wspiera procesy rekrutacyjne i pomaga zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników. Choć nasza wizja „biura idealnego” jest często ukształtowana przez fotografie innowacyjnych aranżacji biur znaczących firm, nie należy zapominać o podstawowych wymaganiach.”

“Komfort, temperatura i oświetlenie są wciąż najważniejszymi czynnikami dla pracowników. Pracodawcy powinni się zatem koncentrować przede wszystkim na kwestiach fundamentalnych.”

Polska edycja raportu What workers want została opublikowana w 2014 roku i koncentruje się na warszawskim rynku biurowym.

 

Keywords savills, What Workers Want