Audytorzy muszą podjąć konkretne działania, aby pomóc organizacjom w czasie pandemii

Trwający okres pandemii, wymaga przeorganizowania przez audytorów wewnętrznych priorytetów i wykorzystania umiejętności w zupełnie nowy sposób. Pracownicy audytu wewnętrznego muszą wyjść poza coroczną rutynę i podjąć działania, które pomogą organizacji wykorzystać wiedzę i kompetencje oraz będą cennym wkładem w wielu priorytetowych obszarach w nadchodzącym czasie. Kluczowe będzie zapewnienie wglądu w zmienione środowisko, wdrożenie zwinnego zarządzania oraz promowanie kultury zarządzania ryzykiem w organizacji.

Zapewnienie wglądu w zmienione środowisko

Wiele firm boryka się z tym, w jaki sposób sprostać stojącym przed nimi wyzwaniom, częściowo z powodu niewystarczającej uwagi poświęconej ciągłości działań w przeszłości. Aktualna sytuacja wymaga podejmowania konkretnych działań. Należy rozpocząć konstruktywną współpracę w celu opracowania praktycznych rozwiązań. Jest wiele do zrobienia, aby nadrobić zaległości w fazach reakcji na sytuację kryzysową i przywracania do normalnego działania.

Radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością było zawsze kluczową zasadą audytorów, która, gdy pojawił się COVID-19, jest jeszcze bardziej aktualna. Istnieje wiele powiązanych ze sobą zagrożeń, które nagle ze względu na pandemię koronawirusa mogą się zmaterializować, na przykład ryzyko związane z cyberprzestępczością i oszustwami, ryzyko utraty reputacji, ryzyko związane z łańcuchem dostaw, zdrowiem i bezpieczeństwem, to przykłady zaledwie kilku z nich. Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem są odpowiednimi osobami, które mogą kształtować podejście kierownictwa i doprowadzić do tego, że na zagrożenia – ale również szanse – związane z wirusem SARS-Cov-2, organizacja będzie patrzyła holistycznie i do ich analizy podejdzie w sposób ustrukturyzowany – mówi Krzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce.

Wdrożenie zwinnego zarządzania audytem

W aktualnej sytuacji bardzo ważne jest aby rozmawiać z kierownictwem firmy. Dzięki temu uzgodnione zostanie, w jaki sposób audyt wewnętrzny może wnieść wartość w tym kryzysowym okresie. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, niż trzymanie się wcześniej założonego planu audytu, jeśli w obecnej sytuacji nie zapewniają organizacji konkretnych korzyści, może okazać się tymczasowe skupienie się audytorów wewnętrznych na roli doradczej (na przykład w obszarze ciągłości działania i zarządzania kryzysowego), a po ustabilizowaniu sytuacji podjęcie dalszych działań poświadczających.

Ludzki aspekt obecnego kryzysu ma fundamentalne znaczenie i powinien zostać wyraźnie uwzględniony przy mitygowaniu ryzyk oraz wdrażaniu środków zaradczych. Audytorzy jako specjaliści ds. zarządzania ryzykiem powinni upewnić się, że środki zapewniające ciągłość działania firmy w sytuacji z jaką mamy do czynienia są między innymi jasno określone i zrozumiałe, dobrze zakomunikowane w organizacji, angażują całą organizację oraz są w pełni stosowane przez kierownictwo – mówi Wojciech Bieliński, starszy menedżer w dziale doradztwa biznesowego, w zespole zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego i compliance w KPMG w Polsce.