Ankieta koniunktury 2020

Ankieta jest anonimowa. Państwa odpowiedzi będą traktowane poufnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Z opublikowanych wyników ankiety nie można wyciągnąć wniosków na temat uczestniczących w niej firm.

Ogólne warunki przetwarzania, użytkowania i przechowywania danych zgodne z polityką prywatności AHK Polska https://ahk.pl/pl/politykaprywatnosci


Wypełnij ankietę


Prosimy o wypełnienie ankiety do: 2 marca 2020.

Ankieta koniunkturalna 2020 jest prowadzona w ścisłej współpracy z izbami bilateralnymi w Polsce, zrzeszonymi w International Group of Chambers of Commerce: