„18 urodziny” standardu MSR 36

„18 urodziny” standardu MSR 36 pod znakiem rekordowej liczby i wartości odpisów za 2015 rok.

 

Newsflash nawiązuje do prelekcji pt. „Zamknięcie roku 2015 – utrata wartości aktywów w obecnej sytuacji gospodarczej. Wyniki najnowszych badań KPMG w Polsce oraz praktyczne porady” podczas VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG, który odbył się 19 stycznia 2016 r. w Warszawie.

Międzynarodowy Standard Rachunkowości 36 (MSR 36) w roku 2016 obchodzi swoje „18 urodziny” i na zamknięcie roku 2015 przyniesie dyrektorom finansowym rekordowe odpisy. Miniony rok obfitował w liczne wydarzenia, począwszy od styczniowego uwolnienia franka szwajcarskiego, poprzez różnorodne zawirowania gospodarcze i polityczne, do gwałtownej przeceny akcji pod koniec roku, które nie pozostały bez wpływu na polską gospodarkę i otoczenie biznesowe. Według najnowszej analizy KPMG przeprowadzonej wśród największych spółek giełdowych w grudniu 2015 r., w następstwie tych wydarzeń oraz zgodnie z wymogami MSR 36, spółki giełdowe ogłaszają w tym roku rekordowe odpisy z tytułu utraty wartości swoich aktywów. Co więcej, ogłoszone dotychczas wielomiliardowe odpisy, to jedynie „wierzchołek góry lodowej”.

Standard MSR 36, który obowiązuje już od 18 lat, nakazuje w przypadku wystąpienia negatywnych wydarzeń gospodarczych (tzw. przesłanek) przeprowadzenie testów aktywów spółek pod kątem ich trwałej utraty wartości, a następnie, o ile taka utrata wartości występuje, wymusza dokonywanie odpisów, istotnie rzutując w ten sposób na wynik finansowy. Zespół wycen w KPMG w Polsce postanowił sprawdzić, czy spółki giełdowe stosowały ten standard i jak wysokie odpisy ujawniały.

Nasze badanie objęło kilkadziesiąt spółek notowanych na polskiej giełdzie – zarówno największych spółek z indeksu WIG 20, jak i mniejszych podmiotów z wybranych branż szczególnie narażonych na utratę wartości. Wnikliwie przeanalizowaliśmy opublikowane sprawozdania finansowe za lata 2009-2014 oraz za pierwsze trzy kwartały 2015 roku. Wnioski z badania są jednoznaczne – od 2014 roku raportowane są bardzo wysokie odpisy, a rok 2015 zapowiada się pod tym względem jako rekordowy. W trakcie trzech kwartałów 2015 roku aż 65% spółek z grona WIG 20 zaraportowało odpisy zgodnie z MSR 36, a średnia wartość odpisu na spółkę wyniosła aż 800 mln PLN – mówi Marcin Łągiewka, dyrektor w zespole wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce nawiązując do wystąpienia podczas VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG – i dodaje – Patrząc szerzej na rynek giełdowy, szczególnie wysokie odpisy zostały ujawnione w dwóch sektorach: energetycznym i deweloperskim. Biorąc pod uwagę fakt, że większość spółek przeprowadza testy zgodnie z MSR 36 dopiero na koniec roku finansowego, należy spodziewać się kolejnych odpisów, które zostaną ujawnione w sprawozdaniach za cały 2015 rok.


 
Przewidywana rekordowa liczba i wartość odpisów za 2015 rok nasuwa pytanie: czego należy spodziewać się w 2016 roku? Już dzisiaj można stwierdzić, że ryzyka w otoczeniu gospodarczym, jakie były widoczne do końca grudnia 2015 roku nie znikną, a nawet mogą pojawić się nowe.

Przeprowadzona przez nas analiza wskazuje, że odpisy, które dotychczas ujawniono w 2015 roku mogą być dopiero „wierzchołkiem góry lodowej”. Jak wskazuje MSR 36 oraz powszechna praktyka, długotrwałe utrzymywanie kapitalizacji giełdowej spółki poniżej wartości księgowej aktywów netto może świadczyć o tym, że owa wartość księgowa jest zawyżona, czyli występują przesłanki ewentualnej dodatkowej utraty wartości, którą należy ujawnić. Zwracamy uwagę, że na koniec 2015 roku większość spółek na giełdzie miała wskaźnik ceny do wartości księgowej (C/WK) poniżej 1. W przypadku spółek z grona WIG 20, wyłączając podmioty z sektora finansowego, w wielu przypadkach mamy ogromną ujemną różnicę pomiędzy kapitalizacją a saldem aktywów netto. Nasze szacunki wskazują, że o ile nie nastąpi wzrost kursów akcji lub poprawa otoczenia gospodarczego, w ciągu najbliższych 2 lat w spółkach z grona WIG 20 może pojawić się nawet 30 mld PLN dodatkowych odpisów, które dotychczas nie zostały jeszcze ujawnione – komentuje Marcin Łągiewka, dyrektor w zespole wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce nawiązując do wystąpienia podczas VI Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG.

To na co powinni zwrócić uwagę dyrektorzy finansowi w okresie zamknięcia finansowego roku to wskaźnik ceny do wartości księgowej (C/WK) dla spółki – jeśli będzie wynosić on mniej niż 1, to istnieją przesłanki ewentualnej utraty wartości aktywów. Dokładne przeanalizowanie i ujawnienie utraty wartości zgodnie z wymogami MSR 36, wymaga od dyrektorów finansowych dużej odwagi, ale jest niezbędne w celu uzyskania rzetelnych sprawozdań finansowych, przedstawiających prawdziwą sytuację danej spółki. Rynek kapitałowy opiera się przede wszystkim na zaufaniu, które raz utracone, bardzo trudno jest odbudować.

O KONGRESIE:
Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG to coroczne wydarzenie, którego pomysłodawcą i organizatorem od 2011 roku jest firma audytorsko-doradcza KPMG. Jest to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce, w którym biorą udział przedstawiciele kadry zarządzającej, w tym przede wszystkim dyrektorzy finansowi, główni księgowi, szefowie sprawozdawczości finansowej i controllingu z przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki. VI edycja obejmowała 9 prelekcji partnerów i dyrektorów KPMG na temat najnowszych zmian oraz istotnych tematów z obszarów prawa, podatków i rachunkowości. Przedstawione zostały najważniejsze zmiany w procedurze podatkowej na rok 2016, nowa ustawa o VAT i Jednolity Plik Kontrolny, polski CIT w najbliższej przyszłości oraz nowa dokumentacja podatkowa, możliwości dofinansowania działalności poprzez nowe dotacje unijne i ulgę podatkową na B+R. Prelegenci omawiali także rolę audytora poświadczającego wiarygodność raportowania zintegrowanego oraz jaki jest cel i konsekwencje bilansowe konwersji pożyczki na kapitały w spółce z o.o. Program tegorocznej edycji rozbudowany został o tematy istotne dla dyrektorów finansowych z perspektywy transformacji działów finansowych w kierunku strategicznego wsparcia biznesu, czy zamknięcia finansowego roku 2015 przez pryzmat badania KPMG w Polsce wśród największych spółek giełdowych. Szczegółowa agenda i więcej informacji o wydarzeniu na stronie kpmg.com/pl/kongresKPMG. Zagadnieniom poruszonym podczas Kongresu poświęcone zostało także styczniowe wydanie magazynu KPMG FORUM.  

O KPMG:
KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl

Keywords KPMG, MSR 36