Article

Poznań - Polska stolica targów branżowych

Summary:Urząd Miasta Poznania opublikował raport dotyczący rynku nieruchomości komercyjnych pt. „Poznański Rynek Nieruchomości”. Raport powstał we współpracy z wiodącą międzynarodową firmą doradczą Colliers International.

Raport Miasta Poznania prezentuje wyniki badań czterech głównych sektorów nieruchomości komercyjnych: biurowego, handlowego, magazynowego oraz hotelowo-wystawienniczego. Poszczególne rynki zostały przeanalizowane pod względem istniejącej i planowanej podaży, popytu, wskaźnika pustostanów oraz stawek czynszu. Ponadto, raport przedstawia dane dla Poznania na tle innych regionalnych rynków nieruchomości w Polsce, co daje możliwość spojrzenia na poznański rynek z szerszej perspektywy.

„Kluczowe atuty Poznania, które decydują o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej, to: ogromny potencjał kapitału ludzkiego, wykształcone i mówiące wieloma językami obcymi kadry, wysoka jakość życia, doskonałe położenie na mapie geograficznej Polski i Europy, rozwinięta sieć połączeń komunikacyjnych, międzynarodowy port lotniczy stale poszerzający siatkę połączeń oraz dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej najwyższej klasy”.– wymienia Agnieszka Winkler, Starszy Analityk w dziale doradztwa i badań rynku Colliers International.

Poszczególne sektory rynku nieruchomości w Poznaniu:

Obecnie Poznań jest czwartym co do wielkości regionalnym rynkiem biurowym w Polsce. W porównaniu do innych aglomeracji, Poznań jest jedną z najdroższych lokalizacji. Z uwagi na relatywnie wysoki wskaźnik pustostanów, w nadchodzących miesiącach najemcy mogą spodziewać się spadku stawek wywoławczych czynszu. Na koniec 2012 roku całkowita podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Poznaniu kształtowała się na poziomie 242 500 m2.

Poznań jest piątym co do wielkości rynkiem handlowym w Polsce. Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w aglomeracji poznańskiej na koniec 2012 wyniosła 520 000 m2 i była zlokalizowana w 15 obiektach. Biorąc pod uwagę formaty handlowe, poznański rynek zdominowany jest przez tradycyjne centra handlowe (13 obiektów), w których zlokalizowane jest 85% całkowitej podaży. W ramach innych formatów można wskazać centrum wyprzedażowe Factory Poznań oraz park handlowy Centrum Franowo należący do Inter Ikea. Poznań jest liderem wśród głównych aglomeracji miejskich pod względem nasycenia powierzchnią handlową (640 m2 na 1 000 mieszkańców).

Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej w Wielkopolsce jest czwartym co do wielkości (895 tys. m2, co stanowi 12,2% całkowitej podaży dla Polski) i jednym z najdynamiczniej rozwijających się w kraju. Zasoby koncentrują się w Gądkach, Tarnowie Podgórnym, Swarzędzu oraz w Żernikach. Rok 2012 okazał się kolejnym rekordowym pod względem wynajętej powierzchni. Prognozuje się, że rosnący popyt oraz niski współczynnik powierzchni niewynajętej przekładać się będzie na dalsze zainteresowanie deweloperów tym regionem.

Poznań jest również aktywnym graczem w sektorze konferencyjnym. Każdego roku w mieście odbywa się ok. 80 krajowych i międzynarodowych targów oraz ponad 300 konferencji i kongresów. Na rynek turystyczny składa się rynek powierzchni wystawienniczej, którego podaż systematycznie rośnie i wynosi obecnie 30 tys. m2 oraz rynek hotelowy. Poznań jest w ścisłej czołówce polskich miast jeśli chodzi o liczbę odwiedzających na 1 mieszkańca. Dzięki organizacji targów i wystaw, zwłaszcza w największym w Polsce centrum wystawienniczym Międzynarodowych Targów Poznańskich, miasto jest postrzegane przez turystów głównie jako destynacja biznesowa, dlatego największym wyzwaniem jest promowanie turystyki weekendowej.

Poznań wśród najlepszych

Poznań zaprezentował swój potencjał w czasie 24 Targów Nieruchomości MIPIM w Cannes we Francji, które odbywały się od 12 do 15 marca tego roku. Nie zabrakło ofert projektów komercyjnych z całej aglomeracji. MIPIM to najważniejsze wydarzenia dla wszystkich zainteresowanych rynkiem nieruchomości na świecie.

Oprócz ofert Miasta oraz Gmin, Poznań promował również ofertę Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji- Poznański Technologiczny Przemysłowy Park oraz Galerię MM. Dużym zainteresowaniem cieszył sie również program "Rzeka w mieście", który jest w Strategii Miasta 2030.

„Tegoroczne Targi MIPIM w Cannes po raz kolejny były dla Poznania owocne. Jest to niepowtarzalna okazja by się spotkać nie tylko z przedstawicielami rynku nieruchomości z całego świata, ale również z tymi obecnymi już w Polsce i w Poznaniu. Poznańska oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, którzy rozważają możliwość wejścia na nasz rynek, a także tych, którzy już są na nim obecni. Mamy przekonanie, że spotkania zaowocują nowymi inwestycjami w Poznaniu.” – mówi Katja Lozina – Zastępca Dyrektora Biura Obsługi Inwestorów, UM Poznań.

Raport „Poznański Rynek Nieruchomości” jest dostępny w formie dokumentu PDF: http://www.colliers.com/~/media/files/emea/poland/reports/2013/q1-2013-poznan-real-estate-report.ashx

Author: Colliers Publication date: 2013-03-01 Number of pages: 35 Price: 0