2015-05-13

III Edition of Polish Retail Guide

-

Author: DTZ

Type: Reports

Global CEO Survey 2014

Author: PwC

Type: Reports
2017-02-02

Record number of office space under construction

Warsaw office market is in excellent condition. 2016 was a record year in terms of new office space, the total supply at the end of the year exceeded 5 million square meters.

Author: CBRE

Type: Reports
2017-07-31

Holiday seasonality of exchange rate

EUR/PLN

Author: BZWBK

Type: Reports
2017-02-13

So far, so good

Polish Economy and Financial Markets.

Author: BZWBK

Type: Reports
2016-03-31

Macroeconomic overview End-March 2016

The big picture for UK companies new to the Polish market, key macroeconomic indicators updated each month.

Author: Michael Dembinski

Type: Reports
2015-05-13

Grant Thornton Frąckowiak: Planowanie w przedsiębiorstwie

Kolejny numer czasopisma Grant Thornton Frąckowiak poświęcony planowaniu w przedsiębiorstwach. Plany, strategie, budżety czy prognozy w niektórych firmach są nakazem, który musi być wykonany, w innych mają charakter wizji umożliwiającej wykrycie korzystnych i niekorzystnych odchyleń od oczekiwań. Jest jednak wiele podmiotów, które w ogóle nie stosują planowania. W niniejszym numerze opisane są zarówno techniki związane z tworzeniem planów i działaniami gwarantującymi ich realizację, jak i wpływ wielkości firm i panującej u nich kultury organizacyjnej na podejście do planowania.

Author: Grant Thornton Frąckowiak

Type: Reports