BPCC Membership Directory

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Axamo

BAE Systems (Poland)

Baker & McKenzie

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Barbara Stachowiak-Kowalska, MBE MBA

BBC Studios Polska