BPCC Membership Directory

Audere International Ltd

Avanta Auditors & Advisors

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

BAE Systems (Poland)

Baker & McKenzie

Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Barbara Stachowiak-Kowalska, MBE MBA