Event page

Zarządzanie umowami i ryzykiem na projektach w fazie realizacji

Czwartki z prawnikiem BPCC

Media Partners
2020-07-30, 10:00 am (this event is in the past)

Venue online
Organiser Compliance