Event page

Zagrożenia związane z COVID-19 dla ciągłości działań branży ubezpieczeniowej

Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia niedostępności personelu, budynków oraz usług dostawców wywołała zamieszanie w firmach ubezpieczeniowych na całym świecie. Nawet organizacje posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek tego rodzaju scenariuszy sytuacji kryzysowych napotkały wiele nieoczekiwanych wyzwań w trakcie reakcji na zagrożenie COVID-19.

Pandemia COVID-19 i związane z nią zagrożenia niedostępności personelu, budynków oraz usług dostawców wywołała zamieszanie w firmach ubezpieczeniowych na całym świecie. Nawet organizacje posiadające plany zapewnienia ciągłości działania na wypadek tego rodzaju scenariuszy sytuacji kryzysowych napotkały wiele nieoczekiwanych wyzwań w trakcie reakcji na zagrożenie COVID-19.

W trakcie webinarium zostanie omówiony szereg praktycznych rozwiązań, które warto wdrożyć, by zapewnić ciągłość działania organizacji w obliczu narastającego zagrożenia – m.in. właściwe struktury i procedury zarządzania kryzysowego, reorganizacja trybu pracy zespołów, właściwe wsparcie infrastrukturalne i narzędziowe, odpowiednia komunikacja, czy zarządzanie łańcuchem dostaw.

Zagadnienia bieżące:

 • Techniczne i organizacyjne aspekty pracy zdalnej

 • Organizacja zarządzania kryzysowego

 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

 • Zarządzanie dostawcami

 • Reakcja na zwiększoną podatność na cyberataki

 • Boty RPA – wypełnienie braków kadrowych oraz zapewnienie ciągłości działania procesów

Zagadnienia długofalowe:

 • Optymalizacja procesów i ograniczenie kosztów

 • Usprawnienie systemu zarządzania ciągłością działania

 • Cyfrowa transformacja procesów  

 • Reorganizacja stanowisk pracy i modern workspace

Prelegenci:

 • Krzysztof Radziwon, partner, szef działu doradztwa biznesowego w KPMG w Polsce

 • Michał Kurek, partner, szef zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce

 • Michał Herbich, dyrektor, szef zespołu aktuarialnego i zarządzania ryzykiem  w KPM w Polsce

 • Marcin Dymek, partner w dziale Financial Services, szef sektora ubezpieczeniowego w KPMG w Polsce

LINK do rejestracji: https://webcasty.kpmg.pl/form.php?idwebcastu=135

Data rozpoczęcia: 02.04.2020 r., godz. 10:55
Rejestracja trwa do: 02.04.2020 r., godz. 12:00

Media Partners
2020-04-02, 10:55 am (this event is in the past)

Venue webinarium
Organiser KPMG