Event page

Wsparcie dla branży hotelowej w pytaniach i odpowiedziach

BPCC wspólnie z Kancelarią FILIPIAK BABICZ LEGAL zaprasza na webinar „Wsparcie dla branży hotelowej w pytaniach i odpowiedziach”.  


W odpowiedzi na największy kryzys współczesnego hotelarstwa, z którym przyszło się nam mierzyć, BPCC wspólnie z Kancelarią FILIPIAK BABICZ LEGAL zaplanowało z myślą o Państwu webinar dotyczący rozwiązań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej i Tarczy Finansowej.  
Z uwagi na to, że Kancelaria składała już stosowne wnioski pomocowe w ramach Tarczy dla podmiotów z branży hotelowej, eksperci powiedzą o swoich doświadczeniach w formie Q&A. Omówią kwestie wzbudzające największe wątpliwości u klientów.  

Spotkanie odbędzie się 8 maja o godz. 10.00.  
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji pod adresem: https://event.webinarjam.com/channel/FB-BPCC

PROGRAM SPOTKANIA 8 maja 2020 r.  
Część I – Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej  
1. Ogólne omówienie zagadnień legislacji:
a. dlaczego mówimy o Tarczach Antykryzysowych 1.0, 1.1, 2.0?
b. czym jest Tarcza Finansowa?  
c. które przepisy są najważniejsze z perspektywy branży hotelowej?  

2. Niełatwy wybór rodzaju dofinansowania – manuale wsparciem dla przedsiębiorców;

3. Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:  
a. związane z przestojem ekonomicznym;  
b. związane ze spadkiem obrotów i obniżonym wymiarem czasu pracy;  
c. w zależności od stopnia spadku obrotów.  

4. Zwolnienie ze składek ZUS;  

5. Nasze doświadczenia praktyczne – o czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę?

6. Zagadnienie pożyczek i kredytów dla przedsiębiorców oraz subwencje finansowe z PFR;  

7. Zasygnalizowanie pozostałych rozwiązań, które mogą mieć znaczenie dla branży hotelowej (np. retrospektywne rozliczanie starty, wydłużenie terminów na realizację różnych obowiązków, dofinansowanie na pokrycie części kosztów działalności przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników, świadczenie postojowe dla osób fizycznych).  
 
Prowadzący: Marzena Rosler-Borakiewicz, Anna Wilińska-Zelek, Jakub Jankowiak
 
Marzena Rosler-Borakiewicz
Radca Prawny, Starszy Prawnik w FILIPIAK BABICZ LEGAL
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami pracy w sporach wynikających ze stosunku pracy m.in. w sprawach dotyczących odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, roszczeń o zapłatę odszkodowań, wynagrodzeń za pracę, wynagrodzeń i dodatków za pracę w godzinach nadgodzinach i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, w sprawach wypadków przy pracy, ustalenia istnienia stosunku pracy, sporach z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (w tym o podleganie ubezpieczeniom społecznym) oraz prawa cywilnego.

Dr Anna Wilińska-Zelek
Adwokat, Prawnik w FILIPIAK BABICZ LEGAL
Członek Zespołu Prawa Gospodarczego Kancelarii, wspierająca przede wszystkim przedsiębiorców stosujących innowacyjne technologie, znajdujących się w kryzysie wizerunkowym oraz w sporach z zakresu nieuczciwej konkurencji. Angażowana w projekty interdyscyplinarne, które wymagają podejmowania szybkich działań, łączących wiedzę z zakresu prawa gospodarczego (w tym prawa własności intelektualnej), prawa mediów oraz life sciences.
 
Jakub Jankowiak  
Aplikant radcowski w FILIPIAK BABICZ LEGAL
Członek Zespołu Prawa Gospodarczego doradzający klientom w szczególności w zakresie problematyki korporacyjnej (m.in. ładu i sporów korporacyjnych), optymalizacji procesów inwestycyjnych, nieuczciwej konkurencji oraz jednoosobowej działalności gospodarczej. Specjalizuje się w prawie gospodarczym prywatnym oraz prawie cywilnym. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Finansów i Rachunkowości Biznesu w ramach specjalizacji Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Events
2020-05-08, 10:00 am (this event is in the past)

Venue Webinar
Organiser FILIPIAK BABICZ LEGAL, BPCC