Event page

Ulga podatkowa na prace B+R, ulga na robotyzację, Innovation Box oraz pozostałe formy wsparcia

Eksperci KPMG, podczas webcastu zaprezentują dostępne zachęty podatkowe, które umożliwiają pozyskanie oszczędności w ramach projektów rozwojowych i inwestycyjnych dla wszystkich branż. Są to zachęty, które istotnie mogą wpłynąć na oszczędności i płynność przedsiębiorstw, co jest szczególnie ważne w okresie pełnym wyzwań gospodarczych. Poza zachętami podatkowymi, w skrócie przedstawimy także dostępne możliwości wsparcia w formie dotacji w obecnej i nadchodzącej od 2021 perspektywie finansowej.

Webcast poprowadzą: 

  • Maciej Chlewicki, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  • Marcin Mańkowski, Menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  • Jakub Tomżyński, Tax Supervisor, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

  • Jakub Olender, Tax Supervisor, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

W celu rejestracji na webcast, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 24 listopada 2020 r. do godziny 10:00.

Udział w webcaście jest bezpłatny. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane.

Organizator spotkania zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

Media Partners
2020-11-24, 11:00 am (this event is in the past)

Venue Webcast
Organiser KPMG