Event page

Szybka i skuteczna restrukturyzacja sposobem na uniknięcie upadłości

Spowodowane przez epidemię COVID-19: spadek przychodów, zatory płatnicze, narastające koszty działalności gospodarczej w konsekwencji mogą doprowadzić do upadłości. Warto jednak kompleksowo ocenić sytuację finansową firmy i rozważyć w pierwszej kolejności postępowanie restrukturyzacyjne, żeby nie upadać pochopnie.


1.    Realna ocena sytuacji finansowej firmy
Każdy proces naprawy swojej firmy warto zacząć od dogłębnej analizy sytuacji finansowej – warto w to włączyć zewnętrznych ekspertów, którzy zagwarantują obiektywizm opinii i nie będą zaangażowani emocjonalnie

2.    Restrukturyzacja organizacyjna (optymalizacja kosztów)

•    wypowiadanie zbędnych umów;

•    ugody z wierzycielami;

•    redukcja wynagrodzeń;

•    redukcja zatrudnienia;

•    pomoc publiczna i pożyczki na poprawę płynności

3.    Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - korzyści

•    Postępowanie prawie w całości poza sądem

•    Natychmiastowe wstrzymanie egzekucji

•    Krótkie postępowanie – maksymalnie 4 miesiące

•    Możliwość zdalnego głosowania nad układem

•    Osobiste bezpieczeństwo zarządu

4.    Restrukturyzacja sądowa
Działania restrukturyzacyjne mają zapewnić przedsiębiorcy czas niezbędny na przeorganizowanie biznesu, ochronę przed egzekucją wierzycieli i należności publicznoprawnych oraz redukcję lub rozłożenie na raty zobowiązań, które  to działania są niezbędne dla ratowania biznesu.

5.    Upadłość
To ostateczność, plan B na wypadek gdyby inne sposoby restrukturyzacji nie przyniosły efektów.

Prelegenci:

Mateusz Ładyga
Doradca restrukturyzacyjny, manager, ekonomista, inżynier budownictwa.

Aktualnie prowadzi około 100 postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego posiada od 2014 roku. Posiada również doświadczenie kilku zakończonych sądowych postępowań restrukturyzacyjnych. Wcześniej zajmował się między innymi restrukturyzacjami organizacyjnymi przedsiębiorstw. Ma prawie 10 letnią praktykę w pracy na wyższych stanowiskach handlowych i finansowych, z czego 3 lata w zarządach dwóch spółek akcyjnych. Jest entuzjastą restrukturyzacji. Klientom przekłada prawo na język przystępny i zrozumiały.

Mariusz Purgał
Specjalizuje się w doradztwie prawnym i finansowym związanym z zarządzaniem płynnością finansową w sytuacjach nadzwyczajnych, w szczególności z wykorzystaniem instrumentów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Posiada także szerokie doświadczenie w dziedzinie prawa handlowego.

Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (w formie spółek prawa handlowego oraz indywidualnie), syndyków oraz doradców restrukturyzacyjnych. W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. dużym przedsiębiorstwom, w tym spółkom giełdowym.

Zrealizował projekty obejmujące m.in. analizowanie aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw, reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych, kompleksową obsługę Syndyków.

Doświadczenia zdobyte w praktyce adwokackiej prezentował w ramach licznych konferencji, szkoleń i warsztatów branżowych oraz w ramach publikacji na łamach czasopism branżowych. Zajmuje się także obsługą klientów w dziedzinie prawa handlowego.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo) z 2011 roku oraz University of the West of Scotland (Bachelor of Arts with Honors – law). Od 2015 roku jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Aktywnie działa w ramach Instytutu Allerhanda oraz Europejskiego Stowarzyszenia Praktyków Prawa Upadłościowego. Polski ekspert działający na rzecz Banku Światowego w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Udział w webinarium jest bezpłatny. Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Rejestracja jest zamknięta dla przedstawicieli kancelarii prawnych.

Poprzez wprowadzenie moich danych do formularza rejestracyjnego wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych współorganizatorowi spotkania: Konieczny, Wierzbicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska z siedzibą przy ul. Kącik 4, 30-549 Kraków.

Media Partners
2020-10-22, 10:00 am

Venue Webinar
Organiser Konieczny, Wierzbicki

Register

Ticket price

This event is free of charge