Event page

Restrukturyzacje (przekształcenia) firm. Zarządzanie ryzykiem prawnym i podatkowym

Z ogromną przyjemnością zapraszamy na webinarium dotyczące prawnych i podatkowych ograniczeń w procesach restrukturyzacji i przekształceń przedsiębiorców.

Funkcjonujące firmy, przede wszystkim na skutek zmian otoczenia gospodarczego, ale również prawnego i podatkowego rozważają wdrożenie różnego rodzaju działań mających na celu usprawnienie zarządzania strukturą kapitałową oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności. Regulacje prawne i podatkowe odnoszące się do przedsięwzięć są coraz bardziej złożone i  powodują, że zrealizowanie założonych celów jest bardzo często związane z istotnymi ograniczeniami i ryzykami. O tym chcielibyśmy z Państwem porozmawiać w trakcie webinarium, zwracając szczególną uwagę na te działania, które przedsiębiorcy mogą podejmować, aby ww. ograniczenia i negatywne skutki wyeliminować lub przynajmniej istotnie ograniczyć.
 
Kluczowa część webinarium będzie przeprowadzona w formie omówienia konkretnych przykładów restrukturyzacji (case study). To będzie punktem wyjścia do omówienia zasadniczych skutków oraz ryzyk, związanych z poszczególnymi formami przekształceń.

Webinarium zostanie przeprowadzone na platformie Zoom w dniu 25 lutego 2021 r.  Rozpocznie się o godz. 10.00, a planowany czas jego trwania to 3 godziny.

Szczegółowy program spotkania został przedstawiony w załączniku.
 
Webinarium poprowadzą specjaliści z Działu Podatkowego i Korporacyjnego kancelarii Hogan Lovells:  

Udział w webinarze jest nieodpłatny. Spotkanie zostanie przeprowadzone w języku polskim.

W trakcie spotkania będzie możliwość zadawania pytań.
Po spotkaniu, osobom zainteresowanym prześlemy zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Media Partners
2021-02-25, 10:00 am (this event is in the past)

Venue Online
Organiser Hogan Lovells