Event page

"Podatek u źródła – należyta staranność, beneficjent rzeczywisty, wypłaty powyżej 2 mln PLN"

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią DZP Domański Zakrzewski Palinka sp. k. zaprasza na webinarium

 
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady poboru podatku u źródła i obowiązki płatników w tym zakresie. Chociaż do 30 czerwca 2020 r. odroczono stosowanie części tych regulacji, ich znacząca i zasadnicza część już obowiązuje i wymaga stosowania w przypadku płatności dywidend lub innych płatności dokonywanych za granicę. Jakie obowiązki obecnie ciążą na płatnikach? Jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania? Co zmieniło się 1 stycznia 2020 r.? Jakie są plany zmiany regulacji? Co wyjaśniło Ministerstwo Finansów?

Zapraszamy właścicieli firm, prezesów i dyrektorów finansowych, głównych księgowych, a także pracowników działów podatkowych i księgowych do udziału w webinarium.

Agenda:
- Zamiana płatnika podatku w śledczego – istota zmian w zakresie podatku u źródła
- Obowiązek należytej staranności płatnika – objaśnienia i orzecznictwo
- Koncepcja beneficjenta rzeczywistego płatności i kryteria oceny – przepisy, objaśnienia, orzecznictwo krajowe i TSUE
- Obowiązek poboru podatku u źródła od wypłaty powyżej 2 mln PLN – zasady, zwolnienia, procedura zwrotu, odroczenie stosowania przepisów
- Skutki naruszenia przepisów – dodatkowe zobowiązanie podatkowe oraz odpowiedzialność karna

Rejestracja
Udział w webinarium jest bezpłatny.

Prelegent:
Grzegorz Sprawka - Senior Tax Manager w kancelarii Domański Zakrzewski Palinki. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym w zakresie transakcji typu M&A, strukturyzacji międzynarodowych przejęć i reorganizacji grup kapitałowych dla funduszy inwestycyjnych oraz inwestorów branżowych. Przeprowadzał szereg podatkowych badań typu due diligence w różnych sektorach. Był zaangażowany także w opracowywanie oraz wdrażanie szeregu restrukturyzacji podatkowych związanych zarówno z nabyciem jak też działalnością operacyjną spółek. Zdobywał swoje doświadczenie w zespole fuzji i przejęć PwC. Doradzał w szeregu transakcji, po stronie sprzedających jak i kupujących. Świadczy kompleksowe doradztwo podatkowe, zarówno dla prywatnych przedsiębiorców jak i międzynarodowych korporacji z sektora FCMG, finansowego, energetycznego, nieruchomości czy farmaceutycznego.

W przypadku problemów z rejestracją proszę o bezpośredni kontakt do mnie na adres mailowy lub telefonicznie, nr telefonu w stopce maila.
Rejestracji można dokonać również za pomocą linka:
https://wsseinvestpark.clickmeeting.pl/podatek-u-zrodla/register?_ga=2.10014197.110515580.1587891318-1362208521.1586865652

Media Partners
2020-05-06, 10:00 am (this event is in the past)

Venue Webinarium
Organiser WSSE