Event page

Po co nam Inteligencja Emocjonalna? Czy każdy z nas ją posiada?

Na te pytania może odpowiedzieć najbliższy webinar, podczas którego przyjrzymy się wybranym aspektom IE, szukając odpowiedzi na pytanie, jak nasze emocje wpływają na nasze reakcje w sytuacjach życiowo-zawodowych, czy też stresogennych.

W literaturze naukowej można wyróżnić przynajmniej cztery sposoby rozumienia Inteligencji Emocjonalnej. A zatem temat nie jest tak oczywisty, jakby nam się wydawało.

IE jako zbór cech osobowości określa tendencje warunkujące zachowania typowe, czyli najczęściej pojawiające się w codziennych sytuacjach życiowych, jednocześnie ujawniając preferencje o charakterze dyspozycji motywacyjnej.

W takim razie Samoświadomość, czyli znajomość i akceptacja własnych cech osobowości oraz sposobu w jaki podchodzimy do emocji i nimi zarządzamy, ma ogromny wpływ na to w jaki sposób budujemy relacje, oraz jak kształtują się nasza motywacja i zaangażowanie w pracę.

Inteligencja emocjonalna może odróżnić pracowników wybitnych od przeciętnych, a przekonanie o indywidualnej przewadze, jest im potrzebne by efektywnie działać w dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości.

Nie jest jednak prawdą, że czym „wyższa” IE tym większa skuteczność lub sprawczość.

Na obraz IE składa się szereg aspektów i czynników i dopiero dokładna analiza czym dysponujemy i jak one ze sobą współgrają może nam dać odpowiedź na pytanie,  jakich reakcji można się od danej osoby spodziewać. Poznajemy wskazówki i cenne informacje dotyczące naturalnych mocnych stron, na których dana osoba może budować swoją siłę, wartość i skuteczność – a także obszarów, na które będzie musiała zwrócić szczególną uwagę, aby przewidzieć ewentualne trudności i nauczyć się im zapobiegać.

Narzędzie na jakim pracujemy:

Do diagnozy IE stosujemy Kwestionariusz Thomas TEIQue, który  bada przekonania osób dotyczące swoich umiejętności emocjonalnych (jak osoba postrzega swoją skuteczność w zakresie identyfikowania, rozumienia i zarządzania emocjami swoimi i innych ludzi). Przekonania te pozwalają w dokładny sposób przewidzieć niezmiernie szeroki wachlarz zachowań i potencjał osiągnięć, z których wiele ma istotne znaczenie w kontekście pracy zawodowej – satysfakcji, zarządzania stresem, umiejętności liderskich, pracy zespołowej, świadomości organizacyjnej, zaangażowania.

Dla kogo jest webinar:
Spotkanie jest przeznaczone dla menedżerów, liderów i specjalistów HR, coachów, mentorów, trenerów, których zadaniem jest zapewnienie lub wsparcie w efektywnym zarządzaniu ludźmi, oraz dla każdej osoby, która jest zainteresowana IE i własnym rozwojem, szczególnie w czasach zmian i pracy zdalnej lub hybrydowej, a także w sytuacji przedłużającego się kryzysu i stresu spowodowanego pandemią.

Kluczowe zagadnienia:

•    Czym jest inteligencja emocjonalna
•    Jak czynniki i aspekty IE wpływają na naszą skuteczność
•    Na jakie osoby stres wpływa szczególnie dotkliwie
•    Co może zrobić menadżer, aby pomóc swoim ludziom

Uczestnicy webinaru otrzymają możliwość wykonania jednej próbnej analizy Thomas TEIQue i otrzymania raportu dotyczącego inteligencji emocjonalnej dla wybranej osoby.

Dla zainteresowanych sesją informacji zwrotnej z elementami coachingu: Kod rabatu: TEIQue BPCC – kwiecień 21, uwzględniający 20% rabat od sesji. Okres obowiązywania maksymalnie do 30.04.2021 r.

Zapraszamy w imieniu prowadzącej:

Monika Król-Szacherska - praktyk, konsultant, trener, coach, który od przeszło 25 lat wspiera ludzi przy wzmacnianiu kompetencji osobistych i podnoszeniu samoświadomości oraz organizacje przy efektywnym wykorzystaniu potencjału zawodowego swoich pracowników i efektywnym budowaniu nowej jakości współpracy w zespołach. Certyfikowany konsultant i  trener w zakresie rozwiązań Thomas PPA, GIA/TST, HPTI, TEIQue. Certyfikowany Coach, działający zgodnie z kodeksem etycznym federacji EMCC.

Events
2021-04-22, 10:00 am

Venue Online
Organiser Thomas

Register

Ticket price

This event is free of charge