Event page

Odkrywamy Bałkany - dlaczego warto inwestować w Chorwacji

Zapraszamy do udziału w webinarium na temat możliwości inwestycji na Chorwacji. Partnerem strategicznym wydarzenia jest Agencja Polsko Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej.

Każdy chętny może wysłuchać i zadać pytania prelegentom, a tym razem będą nimi:

Paweł Włodarczyk
Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Krakowie
Słowo wstępne.

Berislav Ciżmek
Prezes Zarządu CBBS
Temat wystąpienia: Chorwacja – rynek otwarty dla polskich firm.

Wioletta Zasępa
Prezes Zarządu, Agencja Polsko-Bałkańskiej Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.
Temat wystąpienia: Dlaczego warto inwestować w Chorwacji? - metody internacjonalizacji
przedsiębiorstw na przykładzie firm ekspandujących przy wsparciu APBWG.

Tomasz Głogowski
Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej
Temat wystąpienia: Polska-Chorwacja - czas na kolejny krok.

dr Andrzej Mochoń
Prezes Zarządu Targi Kielce
Temat wystąpienia: Prezentacja platformy TK Business Exchange.

Media Partners
2021-01-19, 10:00 am

Venue Online
Organiser Targi Kielce S.A.

Register

Ticket price

This event is free of charge

Register via email to
barwicka.wioleta@targikielce.pl