Event page

Międzynarodowe oddelegowania pracowników do / z Wielkiej Brytanii po brexicie

Brexit – różne perspektywy konsekwencji podatkowych oraz imigracyjnych

Brexit będzie miał duży wpływ m.in. na kwestie dotyczące przemieszczania się pracowników między Wielką Brytanią a krajami Unii Europejskiej, w tym Polski.

W trakcie webinaru przedstawimy zmiany, które zajdą w kluczowych obszarach dotyczących pobytu i zatrudniania Brytyjczyków w Polsce oraz delegowania pracowników po zakończeniu okresu przejściowego – w szczególności w zakresie imigracji, podatków osobistych oraz ubezpieczeń społecznych.

Agenda webinaru

1.     Legalizacja pobytu i pracy obywateli brytyjskich w Polsce

• Obowiązki Brytyjczyków przebywających legalnie w Polsce po 1 stycznia 2021 r.

• Zmiany dla Brytyjczyków przyjeżdząjących po zakończeniu okresu przejściowego

2.     Zarys brytyjskiego systemu imigracyjnego po 1 stycznia 2021 r. w przypadku delegowania pracowników do Wielkiej Brytanii
3.     Koordynacja zabezpieczenia społecznego (ZUS)
4.     Opodatkowanie podatkiem PIT – czy brexit oznacza zmiany?
5.     Konsekwencje celne zmiany miejsca zamieszkania

Webinar kierujemy do pracodawców delegujących pracowników za granicę oraz przyjmujących lub zatrudniające pracowników z Wielkiej Brytanii (przedstawiciele działów: HR, Payroll, Finansów, Global Mobility), spółki z brytyjskim kapitałem

Patronem webinaru jest British Polish Chamber of Commerce

Events
2020-11-27, 10:00 am (this event is in the past)

Venue Webinar
Organiser Deloitte