Event page

Dokąd zmierza whistleblowing?

W trakcie spotkania pt. Dokąd zmierza whistleblowing? będziemy chcieli poruszyć następujące kwestie:

  • Whistleblowing – najlepsze źródło wiedzy o nieprawidłowościach?

  • Społeczne aspekty whistleblowing

  • Whistleblowing na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów w Polsce

  • Dyrektywa w sprawie ochrony sygnalistów.

 

Marta Janowska, radca prawny, senior associate w Taylorwessing, posiada Certyfikaty Approved Compliance Expert oraz Approved AML Compliance Officeri. Doradza klientom przy wdrażaniu systemów zgłaszania nieprawidłowości, systemów compliance jak i wdrażaniu procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

 

 

Events
2020-05-27, 10:30 am

Venue on-line
Organiser TaylorWessing

Register

Ticket price

This event is free of charge

Register via email to
m.janowska@taylorwessing.com