Event page

Czy praca zdalna i COVID wyeliminowała ryzyko dyskryminacji i mobbingu, czy wręcz odwrotnie?

Okres pandemii przyniósł wiele wyzwań dla organizacji i mocno wpłynął na sposób zarządzania pracownikami w tym szczególnym czasie.

Niektóre kwestie, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy, czy elastyczne formy organizacji pracy, stały się kluczowymi tematami. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może zapomnieć o zapewnieniu pracownikom etycznego i komfortowego miejsca pracy - szczególnie, że czasy pandemii tworzą dodatkowe wyzwania i presje, takie jak chociażby obawa przed zarażeniem się od kolegów z pracy.

Czy jednak dotychczasowe metody są odpowiednie w czasach pandemii?

Podczas webinarium odpowiemy min. na pytania:

  • Czym jest dyskryminacja i mobbing?

  • Czy dyskryminacja i mobbing są możliwe w czasie pracy zdalnej?

  • Czy pracownicy mogą czuć się dyskryminowani, gdy charakter ich pracy wymaga przychodzenia do biura w czasie pandemii?

  • Jakie przejawy mogą mieć dyskryminacja i mobbing w czasie pandemii?

  • Jak uniknąć sytuacji, gdzie osoba podejrzana o zakażenia zostanie ofiarą mobbingu?

  • Jakie instrumenty należy wdrożyć w celu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w czasie pandemii?


Informujemy, że to wydarzenie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych.
Dziękujemy za Państwa zrozumienie.

Media Partners
2020-10-22, 11:00 am

Venue Webinarium
Organiser Bird&Bird

Register

Ticket price

This event is free of charge