Event page

Ceny transferowe w dobie pandemii oraz przyszłoroczne zmiany przepisów share

 Pandemia koronawirusa znacząco wpłynęła na rozliczenia transakcji z podmiotami powiązanymi, szczególnie w wymiarze międzynarodowym. Z jakimi wyzwaniami grupy kapitałowe muszą się zmierzyć już dziś, a jakie nowe obowiązki wejdą w życie od przyszłego roku?

Transakcje z podmiotami powiązanymi zawsze budziły zainteresowanie organów skarbowych, a w dobie pandemii i prognozowanego w jej wyniku kryzysu gospodarczego, konieczne okazało się wprowadzenie zmian w rozliczeniach wewnątrzgrupowych. Wiele firm zastanawia się czy zmiana przyjętego modelu rozliczania cen transferowych w trakcie roku podatkowego jest w ogóle możliwa na gruncie przepisów podatkowych oraz jakie elementy należy wziąć pod uwagę przy jej planowaniu i wprowadzaniu.

Dodatkowo, od 2021 roku planowane jest wprowadzenie dodatkowych obowiązków sprawozdawczych obejmujących strategię grupy, a 8 października Ministerstwo Finansów opublikowało projekt objaśnień podatkowych w zakresie korekty cen transferowych, o której mowa w art. 11e ustawy o CIT oraz art. 23q ustawy o PIT, którego celem jest wyjaśnienie licznych wątpliwości podatników w tym zakresie.

Zapraszamy na bezpłatny webinar, podczas którego eksperci Crowe przedstawią najważniejsze zagadnienia w zakresie zmiany modelu cen transferowych oraz omówią zmiany, które mają zostać wprowadzone od 2021 roku, w szczególności dotyczące sporządzania i podawania do publicznej wiadomości sprawozdania o strategii grupowej.

Agenda webinaru:

    Zmiany w rozliczeniach grupowych w trakcie roku podatkowego i ich dokumentowanie
    Korekta ce transferowych – omówienie projektu objaśnień podatkowych
    Planowane zmiany w zakresie cen transferowych w 2021 roku

Udział w webinarze jest bezpłatny. Wydarzenie będzie prowadzone w języku polskim.

Prelegenci:

    Agata Nieżychowska, Dyrektor Działu Doradztwa Podatkowego, Crowe
    Anna Dąbkowska, Specjalista ds. Podatków, Dział Doradztwa Podatkowego, Crowe

Media Partners
2020-10-22, 11:00 am

Venue Webinar
Organiser Crowe

Register

Ticket price

This event is free of charge